Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen 28.10.2021:

Kangasalan kaupunki päivittää strategiaansa Kuntaliiton skenaarioita hyödyntäen

kuvituskuva

Valmistelemme Kangasalla parhaillaan strategian päivitystä, tähtäimessä vuosi 2030. Kangasalan tapa uudistaa strategiaa on rullaava: vanha valtuusto aloittaa strategian laatimisen ja uusi valtuusto saattaa prosessin loppuun. Näin yhdistämme edellisen valtuuston näkemyksen ja kokemukset, yhdistäen sen uuden valtuuston ajatuksiin ja näkemyksiin. Strategiamme kantaa aina vähintään kahden valtuustokauden yli, koska useiden tavoitteiden toteuttaminen vaatii pitkäkestoisuutta ja yhden valtuustokauden ylittävää aikajännettä.

Toimintaympäristöanalyysit ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien mallintaminen on kiinteä osa valmistelutyötämme. Hyödynnämme lukuisia eri aineistoja valmistelussa luodaksemme mahdollisimman monipuolisen ja kattavan kuvan niistä haasteista, joita valtuuston on ratkaistava toimikaudellaan. Hyödynnämme myös erilaisia näkemyksiä elinvoiman, pitovoiman ja elinvoiman osatekijöistä rakentaessamme strategiaa, joka ylläpitää ja lisää kilpailukykyämme. Haemme ainutlaatuisia, aitoja ja jäljittelemättömiä kilpailukykytekijöitä, joiden pohjalta voimme asettaa strategiaa toteuttaessamme konkreettisia, mitattavia toimenpiteitä vuosittain.

Tällä kierroksella olemme hyödyntäneet myös Kuntaliiton tuoretta kestävän kehityksen ennakointiraporttia. Se tarjoaa strategiatyön pohdintaan neljä erilaista vaihtoehtoista tulevaisuutta, eri kokoisille kunnille ja kaupungeille pohdittavaksi. Hyödynsimme materiaalia esitellen eri skenaariot kaupunginhallitukselle strategiaseminaarissamme yhteisen keskustelun ja pohdinnan tueksi.

Ennakointimateriaalin hyödyntäminen strategiatyössä tarjoaa useita etuja: se auttaa nousemaan helikopteriperspektiiviin, tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä ja niiden vaikutuksia ilmiöpohjaisesti ja useasta eri näkökulmasta. Konkreettisesti Kuntaliiton kestävän kehityksen skenaariot ovat vaikuttaneet Kangasalla niin, että hiilineutraalisuuden teemat tulevat aiempaa vahvemmin osaksi kaupunkistrategiaa. Ilmastonäkökulman huomioimista osana strategiaa tarkennetaan ja monipuolistetaan.

Suosittelen lämpimästi ennakointimateriaalin hyödyntämistä kaikille kunnille osana strategiatyötään. Ne sisältävät monipuolisen kattauksen eri ilmiöistä ja niiden vaikutuksista ja tarjoavat mahdollisuuksia vertaisoppimiseen. Erilaisten ideoiden soveltaminen omaan kuntaan ja toimintaympäristöön jää meidän kuntien vastuulle, yhteisesti tuotettua materiaalia hyödyntäen.

Kestävin terveisin
Oskari Auvinen, Kangasalan kaupunginjohtaja

Oskari Auvinen on yhteiskuntatieteiden maisteri, eMBA. HHJ PJ. Hän on toiminut Kangasalan kaupunginjohtajana vuodesta 2014 alkaen, sitä ennen Pirkkalan kunnan kansliapäällikkönä vuosina 2010-2013. Hänen kiinnostuksenkohteitaan ovat strateginen johtaminen ja muutosjohtaminen julkisyhteisöissä.

kuvituskuva

Kirjoittajasta lyhyesti

Millainen on kestävä kunta? Mitä toimenpiteitä kunnat voivat tehdä kestävyyden lisäämiseksi? Kuntaliitto kutsui kaupungit ja kunnat vastaamaan kysymyksiin kestävät kunnat -ennakointiprosessissa.

Tässä blogisarjassa nostamme esiin kuntien kestävän kehityksen hyviä käytäntöjä.

Kuvituskuva

Kestävä kehitys kunnissa - lähtölaskenta uhkakuvasta unelmaan

Millainen on kestävä kunta? Mitä toimenpiteitä kunnat voivat tehdä kestävyyden lisäämiseksi? Kuntaliitto kutsui kaupungit ja kunnat vastaamaan kysymyksiin kestävät kunnat -ennakointiprosessissa.

lateral-image-left