Kuntien ja valtion ensisijainen tavoite on kasvattaa elinvoimaa ja synnyttää työpaikkoja

Mahdollisuus selkeyttää osatyökykyisen työttömän palvelupolkua löytyi työllisyyden kuntakokeilusta. Osatyökykyisten työelämään kuntouttavat palvelut Salon kuntakokeilussa - kehittämisprojekti liittyi kirjoittajan yamk-opintoihin Turun AMK:ssa.

Mitä tehtiin?

Kuntakokeilun omavalmentajille suunniteltiin ja toteutettiin osatyökykyisiin liittyvä koulutus työelämään kuntoutumisen vaihtoehdoista ja työttömien terveyspalveluista Salossa.

Seuraavaksi omavalmentajia ja aihepiirin asiantuntijoita osallistui työpajatyöskentelyyn, jonka keskiössä olivat omavalmentajien ja terveyspalvelujen työn yhtymäpinnat. Työpajatyöskentelyssä käsiteltiin palvelutarpeiden tunnistamista, rooleja ja viestintää, yhteistyön toimivuutta ja palvelujen koordinointia.

Työpajatyöskentelyn ja sitä seuranneiden aineiston analyysin sekä ohjaus- ja projektiryhmätyöskentelyn myötä muodostettiin toimintamallin kuvaus.

Omavalmentajavetoinen osatyökykyisten palveluprosessi Salon kuntakokeilussa

Osatyökykyisten palveluprosessi -kuvaus tehtiin omavalmentajien käyttöön heidän perspektiivistään. Omavalmentajan rooli korostui asiakkaan rinnalla kulkijana, prosessin suunnittelijana yhdessä asiakkaan kanssa sekä sen toteutumisen seuraajana. Kuntoutumisen ja työkyvyn arvioinnin prosessien onnistuminen vaatii silti palvelujen koordinointia ja seurantaa myös terveydenhuollossa.

Omavalmentajan tehtävänä on arvioida asiakkaan palvelutarvetta, sopia tarkoituksenmukaisista palveluista ja laatia suunnitelma. Prosessin aikana hän seuraa, huomioi palautteet, sopii asiakkaan kanssa jatkosuunnitelmasta ja tekee tarvittaessa verkostoyhteistyötä.

Toimintamalliin kuvattiin käytettävissä olevat palvelut, omavalmentajan rooli sekä muut osatyökykyisen prosessissa huomioitavat toimijat.

Omavalmentajien mielestä tärkeää on

 • yhteistyön tekeminen
 • vastuista sopiminen prosessin nivelvaiheissa
 • selkeä viestintä
 • toimiva tietosuoja.

Salon malli työkyvyn tukemisessa ja arvioinnissa

Salon työllisyyspalvelut toimivat Waltissa, jonne on keskitetty useita työttömille tarkoitettuja palveluja, kuten myös pitkäaikaistyöttömien terveyspalvelut. Työttömien työkyvynarviointiin ja kuntoutukseen on käytettävissä hyvä valikoima erilaisia Waltin palveluja:

 • kuntouttavan työtoiminnan arviot
 • terveystarkastus ja tai työkyvynarviointi
 • toimintakyvynarvio kuntoutuskoordinaattorilla
 • sosiaalityön palvelutarpeen arviointi
 • ammatinvalinnan ohjaus
 • TYP eli työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Tarvittavat perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon konsultaatiot, arviot ja kuntoutukset ovat mahdollisia yleisten lähetekäytäntöjen puitteissa. Näiden sekä ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen tarvetta Waltissa arvioivat ja koordinoivat pitkäaikaistyöttömien terveyspalvelut, jossa toimivat lääkärit ovat terveyskeskuksen fysiatrian yksiköstä.

Waltissa toimivien terveydenhoitajien ja lääkärien tavoitteena on terveydenhuollon osalta tukea työnhakijoiden työllistymis- tai opiskelumahdollisuuksia saamalla heidät hoidon ja kuntoutuksen piiriin tarpeen mukaan. Tämän onnistumisessa auttaa tiivis yhteistyöverkosto terveyspalveluiden sisällä sekä kunnan työllistämis- ja sosiaalipalvelujen, Kelan, työllisyyden kuntakokeilun ja TE-palvelujen kanssa.

Onnistumiset

Kehittämisprojektiin sitoutuivat omavalmentajien lisäksi oleellisia paikallisia asiantuntijoita sekä ohjausryhmään että työpajatyöskentelyn vetämiseen.

Yhdessä luotu toimintamalli auttaa työttömän yksilöllisten palvelutarpeiden selvittämisessä ja ratkaisemisessa, mikä saattaa parantaa työttömien pääsyä työmarkkinoille Salossa.  Kehittämisprojektin onnistuminen liittyy toimintamallin näkyväksi tekemiseen ja prosessin kehittämiseen uudessa tilanteessa.

Toimintamallia ja kehittämisideoita voi soveltaa muihinkin kuntakokeilukuntiin paikallisuus huomioiden.

Työ jatkuu

Kehittämisprojektista nousi kehittämisideoita, joiden parissa riittää tekemistä jatkossakin. Palvelujen laadukkuus ja niiden kehittäminen asiakastarpeiden ja muuttuvien rakenteiden mukaisesti on oleellisen tärkeää.

Kehittämisteemoja tulevaan:

 • Osatyökykyisyyden tunnistaminen
 • Omavalmentajien tekemä palveluohjaus
 • Viestintä ja tietosuoja
 • Omavalmentajien ja terveyspalvelujen hyvä yhteistyö
 • Vastuista sopiminen osatyökykyisen palveluprosessissa

 

Kirjoittaja: Sanna Nurmi, terveydenhoitaja, Salon kaupunki, YAMK-opiskelija, terveyden edistäminen, Turun ammattikorkeakoulu

(Ritva Laaksonen-Heikkilä, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu)

Lue lisää

Sanna Nurmen opinnäytetyö: Osatyökykyisten työelämään kuntoutumista tukevat palvelut Salon kuntakokeilussa

Kirjoittajasta lyhyesti

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.

Webinaari: TE-uudistuksen viestintä 28.5.

Tervetuloa mukaan webinaariin, jossa käsitellään TE-uudistuksen viestintää. Mitä se merkitsee jokaiselle kunnalle? Mitä vaihtoehtoja viestinnässä on? Mistä kannattaa viestiä heti ja mistä myöhemmin?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.