Ari Korhonen 7.9.2021

Varautumalla turvallisempiin kuntiin

Monet kunnat ovat lähteneet koronakokemusten seurauksena kehittämään varautumistaan ja turvallisuudenhallintaansa. Oppaita ja koulutuksia kysytään ja turvallisuusaiheiset keskustelut keräävät runsaan kuulijajoukon verkkoseminaareissa.

Kuntien turvallisuussuunnittelun tukemiseksi on tehty taustalla paljon työtä. Edellisenä syksynä Kuntaliitto julkaisi Kuntien varautumisen johtaminen -oppaan, jonka täydentämistä liitemateriaaleilla on jatkettu. Viime syksynä ja alkuvuodesta on julkaistu mm. toimintakorttien pohjamalleja sekä normaalista poikkeavien tilanteiden hallintosääntömalli. Tällä hetkellä valmisteilla on laajamittaisen maahantulon valmiussuunnitelman malli, toimintakortteja vesihuoltoon ja evakuointiin liittyen, opas varautumiseen hankinnoissa sekä materiaalia tukemaan kuntien varautumista säteilyonnettomuuksiin.

Kuntien uhka- ja turvallisuustilanteita ja lainsäädännön muutostarpeita selvittänyt työryhmä julkaisi raporttinsa elokuun alussa. Raportissa on kuvattu hyvin tämän hetken turvallisuustilanne kunnissa sekä konkreettisia toimenpiteitä turvallisuustilanteen parantamiseksi.

Sisäministeriön sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkostossa on laadittu kunnille apuvälineitä turvallisuussuunnitteluun. Turvallisuussuunnitelmamallin päivitys on meneillään ja kuntien sähköiseen hyvinvointikertomukseen on valmisteltu erillinen turvallisuusmoduuli, jonka avulla kunnat voivat seurata muutoksia turvallisuuden tilassa.

Kuntiin on juuri lähetetty Kuntien varautumisen tila 2021 -kysely. Kuntien varautumista kartoittava kysely toteutetaan Kuntaliiton toimesta nyt ensimmäistä kertaa. Tarkoituksena on seurata varautumisen kehittymistä kunnissa jatkossa säännöllisin väliajoin. Kyselyssä kartoitetaan varautumisen yleistilannetta, turvallisuussuunnittelua, viranomaisyhteistyötä, koulutusta ja harjoittelua, varautumisen kehittämistä sekä varautumista hankinnoissa ja ohjausasiakirjoissa. Kyselyn tulokset julkaistaan Kuntien varautumisen tila 2021 -raportissa myöhemmin syksyllä.

Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkoston vuosiseminaari/webinaari 26.8. keräsi yli satapäisen yleisön. Tilaisuuden avauksen suoritti sisäministeri Maria Ohisalo ja seminaarissa keskustelijoina olivat muun muassa suojelupoliisin, sisäministeriön, huoltovarmuuskeskuksen sekä kuntien edustajat. Verkosto järjestää lisäksi ajankohtaiswebinaareja vielä syksyn aikana ja kertaa ja tukee näin kuntien varautumista ja ammattilaisten pysymistä ajan tasalla uusimmista varautumiseen liittyvistä asioista.

Varautuminen näkyy myös Kuntamarkkinoiden ohjelmistossa. Ympäristöterveydenhuollon varautumisesta ja yhteistyöstä keskustellaan keskiviikkona 15.9. klo 12 ja laajamittainen maahantulo on keskustelussa torstaina 16.9. klo 10. 

Jos olet kiinnostunut liittymään Turvallinen ja kriisinkestävä kunta verkostoon, ota yhteyttä ari.korhonen(a)kuntaliitto.fi. Verkostoon kuuluminen ei sido mihinkään, mutta verkoston kautta pääset mukaan moniin ajankohtaisiin varautumisen ja turvallisuuden tapahtumiin.

Turvallista syksyä!

Ari Korhonen

Lisää kirjoittajasta

Ari Korhonen on varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @ariturva