Katja Alakerttulan blogi 17.10.2022

Innovaatiolla kohti kestävyyttä

Katja Alakerttula

Yhä useammissa kuntastrategioissa kiertotalouden edistäminen kunnissa on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Osana kansallista kiertotalousohjelmaa yli 70 toimijaa yhdessä kuntien ja maakuntien kanssa alkavat valmistella vähähiilisen kiertotalouden green deal -sopimusta, jotta pääsemme kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Toisin kuin hiilijalanjäljen laskennassa, kiertotalouden edistämiseen ja mittaamiseen on kuitenkin vaikeampi löytää sähköisiä mittareita. Olemmekin Porin kaupungissa lähteneet edistämään resurssiviisautta hankinnoissa sähköisen työkalun avulla.

Resurssiviisaiden hankintojen edistäminen on ekologisesti ja taloudellisesti merkittävää, sillä julkiset hankinnat ovat huomattava osa Porin kaupungin taloutta ja toiminnallisuutta. Kaupunki hankkii vuosittain yli 300 miljoonalla eurolla tavaroita, palveluita, vuokrauspalveluita ja urakoita.

Hankintatyökalu on kehitetty osana kansallista Circwaste – Kohti kiertotaloutta osahanketta. Hanke saa rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta.

Uuden työkalun laatiminen on aina vaativaa ja aikaa vievää, mutta onnistuessaan palkitsee. Hankintatyökalu on luotu pilotiksi kaikille kunnallisille toimijoille, jotka kamppailevat strategioidensa muuttamisessa käytäntöön.

Seuraava vaihe on jalkauttaa uusi työkalu käytäntöön ja sitouttaa käyttäjät miettimään työkalun jatkokehitystä. Parhaimmillaan resurssiviisas hankintatyökalu voi tuoda vastuulliset hankinnat konkreettiselle tasolle ja antaa hyvän pohjan koulutuksille ja tiedottamiselle.

Aika näyttää, voisiko hankintatyökalu tarjota paljon kaivattua dataa kiertotalouden edistämisestä jatkossa, vai siirtyykö työkalun sisältö jonkin muun kokonaisuuden alle. Se on ainakin varmaa, että julkisten hankintojen vaatimukset resurssiviisaudesta pysyvät myös tulevaisuudessa.

Työkalusta on tehty Keino Osaamiskeskukseen Keinokas esimerkki.

Katja Alakerttula
Projektipäällikkö, Porin kaupunki

Muualla Kuntaliitto.fissä

Lisää kirjoittajasta

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.