Minna Punakallio 13.6.2022

Kunta-alan palkkaratkaisu käynnisti viisivuotisen palkkojen kehittämisohjelman

Kunta-alalle saatiin aikaan kesäkuun alussa ehkä hieman yllättäenkin kolmevuotinen palkkaratkaisu, jolla taataan kunta-alalle työrauha aina vuoden 2025 huhtikuun loppuun asti. Ensimmäiset kahden prosentin yleiskorotukset maksetaan työntekijöille takautuvasti jo 1.6.2022 ja noin 0,50 prosentin järjestelyerä maksetaan kuluvan vuoden lokakuun alussa. Vuonna 2022 kuntatyönantajien työvoimakustannukset nousevat palkkaratkaisun vuoksi keskimäärin 1,76 prosenttia.

Palkkasopua varjostaa kuitenkin se, että hoitajajärjestöt ovat sopimuksen ulkopuolella. Tästä huolimatta sopimuskorotuksia sovelletaan kaikkiin kunta-alan työntekijöihin heidän järjestäytymisestään riippumatta. Sopua varjostaa myös se, että ratkaisu mahdollistaa sen irtisanomisen kesken sopimuskauden. Näin voi käydä, jos hoitajajärjestöjen neuvottelemat palkkaratkaisut olisivat nyt sovittua ratkaisua korkeammat, eikä asiaa saataisi ratkaistua neuvottelemalla.

Kolmivuotinen palkkaratkaisu takaa työntekijöille 2022–2024 yleisen linjan mukaiset tai vähintään 1,9 prosentin sopimuskorotukset. Sen päälle tulee erillinen palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä uudistava viisivuotinen kehittämisohjelma, joka nostaa kunta-alan palkkojen yleisen linjan mukaista sopimuskorotusta keskimäärin noin prosentilla vuosittain. Sopimuskauden palkankorotukset sisältävät 2023–2024 sopimuskorotusten ohella myös palkkaohjelman korotukset.

Palkkaratkaisu tiiviisti. Lähde: JHL, kehittämisohjelma merkitty ruskealla.
Palkkaratkaisu tiiviisti. Lähde: JHL, kehittämisohjelma merkitty ruskealla.

Yhteensä kunta-alan palkkaratkaisun sopimuskorotukset nousevat kolmen vuoden aikana 8,50 prosenttiin ja työnantajille niiden työvoimakustannuksia korottava vaikutus on korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. KT:n mukaan työvoimakustannukset nousevat sopimusratkaisun perustella keskimäärin 1,8 miljardia euroa.

Kevään 2022 kuntatalousohjelman kuntatalouden kehitysarvion menoennuste pitää sisällään yleisen linjan mukaiset palkkaratkaisut kunnissa. Nyt tehty yleistä linjaa kalliimpi palkkaratkaisu kasvattaa kuntatalouden menoja oletettua suuremmiksi ja heikentää siten kuntatalouden ennustetta, jos muut tekijät pysyvät ennusteessa ennallaan. Kuntatalouden henkilöstokulut puolittuvat sote-uudistuksen myötä ja ovat kuntien kirjanpidon mukaan noin 11 miljardin euroa vuonna 2023. Tästä yksi prosentti on noin 110 miljoonaa euroa.

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on pääekonomisti Kuntaliitossa.

Twitterissä: @MinnaPunakallio