Sanna Lehtosen blogi 22.3.2023

Kunnat tarvitsevat selkeitä linjauksia kuntatalouden vahvistamisen tueksi

Uuden elinvoimaan ja sivistyspalveluihin keskittyvän kunnan toimintaa on takana muutama kuukausi. Sote-uudistuksen kuntakohtainen loppulasku tiedetään kuitenkin vasta alkusyksystä. Suhde hyvinvointialueeseen on vielä rakentumassa. Maaliskuun alussa hyväksytty TE24-lainsäädäntö on käynnistänyt kuntien väliset sopimusneuvottelut. Eduskuntavaaleihin on muutama viikko. Kaikkiin näihin liittyy vahvasti myös rahanäkökulma ja kuntatalouden kannalta paljon on meneillään juuri nyt.

Tulevaisuuden päättäjillä hyvä ymmärrys kuntataloudesta

Maaliskuun toisena keskiviikkona yhdeksän poliittisen puolueen nuorisojärjestöjen puheenjohtajaa kokoontui Kuntatalolle vaalitenttiin.

Tulevaisuuden päättäjien keskustelu oli taitavan vuorovaikutuksen, kohteliaan käytöksen ja monipuolisen argumentaation takia niin miellyttävää seurattavaa, että tämän joukon soisi kohtaavan myös suuremmilla areenoilla. Keskustelun isäntä, toimittaja Jussi-Pekka Rantanen, on timanttinen kuntaosaaja, mikä takasi keskustelun etenemisen ja keskittymisen tilaisuuden hengen mukaisesti kuntateemoihin.

Julkisen talouden kysymyksiä käsiteltiin paneelissa sekä menojen että tulojen näkökulmasta. Kuntatalouden yhteys valtiontalouteen valtionapujen kautta oli nuorille osaajille tuttu juttu, ja ymmärrys julkisten rahavirtojen kulusta erinomaista. Vastausten syvyydestä kuuli, että usea osallistujista oli kuntapäättäjänä toimiessaan osallistunut talouden vuosikellon mukaisiin tilinpäätös- ja talousarvioprosesseihin.

Konkreettisia keinoja kuntien talouden vahvistamiseksi.

Tärkeimmät päätökset kunnan taloudesta on kuntiin valituilla päättäjillä. Hallitusohjelmalla on kuitenkin keskeinen rooli erityisesti siinä, paljonko liikkumavaraa kuntien omaan päätöksentekoon jää. Tämä koskee myös talouden päätöksiä. Kuntatalous vahvistuu vain, jos menoja pienennetään tai tuloja lisätään.

Kuntatalouden pidemmän aikavälin kestävyyden näkökulmasta erityisen positiivista tulevaisuuden päättäjien vaalitentissä oli konkretia. Jokaisen puolueen edustaja osasi ja uskalsi listata sellaisia kuntatalouteen vaikuttavia selkeitä toimenpiteitä ja keinoja, jotka joko lisäävät tuloja tai vähentävät kuntien menoja.

Tuloja nuoret vaalipanelistit lisäisivät esimerkiksi tuulivoiman lupaprosesseja helpottamalla, kiinteistöverotusta kiristämällä ja luovuttamalla enemmän tontteja vuokralle.

Tulevaisuuden päättäjät vähentäisivät kuntien menoja muun muassa perusopetuksen kuljetuksia yhdistämällä, kuntien tekemiä hankintoja tehostamalla ja valtuuston kokoa ja palkkioita pienentämällä.

Myös järjestöille maksettavia tukia ehdotettiin leikattavan. Ehdotus kirvoitti panelistit väittelyyn, jossa vastakkain olivat näkemykset ”leikkauksesta syntyy suora avustusmenojen säästö” ja ”kolmannen sektorin tukeminen on kustannustehokasta, koska se säästää kuntien kustannuksia pidemmällä ajalla”. Nämä vahvat argumentit ovat erinomainen esimerkki siitä, miten suuri vaikutus tarkasteluun valitulla aikavälillä on menosäästöjen vaikutuksia arvioitaessa.

Myös vuonna 2025 konkretisoituva työllisyys- ja elinvoimapalvelujen siirto kunnille oli panelisteilla kirkkaana mielessä, ja työllisyyden lisäämistä esitettiinkin keinoksi säästää pitkäaikaistyöttömien sakkomaksuissa.
 

Yhteistyön lisääminen kuntien välillä vahvistaa taloutta

Tärkeimmät viestit tulevaisuuden päättäjien vaalipaneelissa toistettiin keskustelussa useasti. Kuntien tulee lisätä yhteistyötä keskenään, koska yhteistyön lisäämisellä on positiivisia vaikutuksia kuntien talouteen. Yhteistyön lisäämisen tulisi panelistien mielestä koskea myös investointeja. Vaalitenttiin osallistuneiden usko kuntiin lähidemokratian toteuttajana oli vahva.

Näiden viestien soisi kuuluvan myös laajemmin kaikenikäisille vaalikentillä aktiivisesti puurtaville ehdokkaille.

Hallitusohjelmaan tarvitaan sellaiset kuntapolitiikan linjaukset, jotka vahvistavat kuntien talouden kestävyyttä. Tulevaisuuden päättäjien vaalitentissä esittämät konkreettiset keinot menojen vähentämiseksi ja tulojen lisäämiseksi toimivat hyvänä muistilistan alkuna hallitusohjelman kuntataloussisällöille.

Kuntien lakisääteisten palveluiden rahoitus on turvattava ja rahoitusjärjestelmä uudistettava - Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet

Tulevaisuuden päättäjät vaalitentissä: Koulutus on kunnan tärkein tehtävä - normiohjausta kevennettävä

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on kuntatalousasioiden johtaja Kuntaliitossa.

Twitterissä: @SKlehtonen

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme