Minna Punakallio 13.1.2023

Kuntataloustilastoissa sote näkyy eri tavoilla

Sote-uudistus näkyy monissa tilastoissa, koska niihin on perustettu uudelle taloudelliselle toimijalle omia tilastointiyksiköitään. Tilastointi elää paitsi kuntien ja hyvinvointialueiden kirjanpidon mukaisissa taloustilastoissa myös kansantalouden tilinpidon julkisen sektorin luvuissa. Kirjanpidon mukaisia tilastoja hyödynnetään kuntatalousohjelmassa, ja kansantalouden tilinpidon tiedot ovat pohjana muun muassa kansainvälisissä vertailuissa ja suhdanne-ennusteissa.

Tilastokeskus uudisti vuoden 2023 alussa hyvinvointiuudistuksen vuoksi kansantalouden tilinpidon sektoriluokitusta. Luokitus kuvaa kansantalouden päätöksentekoyksikköjä, kuten yrityksiä, kotitalouksia tai julkisyhteisöä. Julkisyhteisöt jakaantuvat aikaisempaan tapaan valtionhallintoon, paikallishallintoon (kuntasektori) ja sosiaaliturvarahastoihin.

Uudistuksessa julkisen sektorin sisälle luotiin kuitenkin uusi välitaso, hyvinvointialueet. Se päätettiin luokitella paikallishallintoon, joten paikallishallinnon sisäinen rakenne muuttui. Uuden välitason perustamisella varmistetaan, että hyvinvointialueiden taloudesta saadaan tarvittaessa tarkempaa tietoa taloudellisen päätöksenteon pohjaksi.

Helsingin kaupungin sote- ja pelastustoimen toimintoja ei voi luokitella samalle sektorille hyvinvointialueiden kanssa. Ne eivät täytä kaikkia institutionaaliselle yksikölle määriteltyjä itsenäisyyttä kuvaavia yleispiirteitä. Siksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toiminnot pysyvät edelleen kansantalouden tilinpidon kuntasektorilla.

Julkisen talouden tilastorakenne Suomessa

Paikallishallinnon ennusteissa kuntatalous pysyy kokonaisuutena 

Sektoritilastoinnin uudistuminen ei kuulosta kovin mielenkiintoiselta, mutta julkisen talouden tilaa ja kuntatalouden tilastoja hyödyntäville uudistus on tärkeä huomioida.

On hyvin tunnettu ilmiö, että sote-uudistus puolittaa kuntatalouden vuodesta 2023 lähtien. Jako näkyy kuntien ja kuntayhtymien kirjanpidon mukaisissa tilastoissa ja kuntatalousohjelmassa. Sote-menojen poistuminen kuntatalousohjelman mukaisesta kirjanpidosta helpottaa kuntien ja kuntayhtymien menopaineita tulevina vuosina. Ilman muutosta tulevien vuosien painelaskelmatyyppinen ennuste olisi heikompi.  

Näin ei tapahdu kuitenkaan suhdannelaitosten talousennusteissa ja kansantalouden tilinpitoon pohjautuvissa kansainvälisissä analyyseissä. Kansantalouden tilinpidon mukainen paikallishallinto sisältää jatkossakin sekä soten jälkeisen uuden kunnan että hyvinvointialueet. Sen vuoksi paikallishallinnon talousnäkymä heikentyy myös jatkossa; nykyisessä tilanteessa väestön ikääntymiseen liittyvät kustannuspaineet kasvavat.

Helsingin osalta poikkeuksen tekee valtiovarainministeriö, joka kertoi talven 2022 taloudellisessa katsauksessa julkaisevansa julkisen talouden ennusteessa jatkossa Tilastokeskuksesta poikkeavaa paikallishallinnon ennustetta. Valtiovarainministeriön julkisen talouden ennusteessa paikallishallinto jakaantuu kuntahallintoon ja hyvinvointialuehallintoon. Hyvinvointialuehallintoon luokitellaan myös Helsingin kaupungin soten ja pelastustoimen tiedot. Poikkeavan luokittelun tarkoitus on helpottaa ministeriöiden hyvinvointialueiden ja kuntatalouden ohjausta.

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on pääekonomisti Kuntaliitossa.

Twitterissä: @MinnaPunakallio