Maria Saleniuksen blogi 26.1.2023

Sosiaalisesti kestävien innovaatioiden pitkät mainingit

Maria Salenius

Kun yhdistetään kaksi moniselitteistä käsitettä, ”innovaatiot” ja ”sosiaalinen kestävyys”, liikutaan mielenkiintoisilla, muttei vaarallisilla vesillä. Sosiaalisesti kestävät kehitys ei ole uusi asia tai päälle liimattu ismi: sosiaaliseen kestävyyteen nivoutuvat tavoitteet ovat vahvasti lainsäädäntömme pohjalta kunnille tuttuja, esimerkkeinä hyvä koulutus, tasa-arvo ja hyvä terveys.

Olemme Kuntaliitossa tarkastelleet sosiaalisen kestävyyden työtä kunnissamme emmekä osin yllättyneet barometrin tuloksista. Esimerkiksi siitä, että sosiaalinen kestävyys on merkittävin innovaatioiden motivaattori juuri yli 100 000 asukkaan kaupungeissa. Koska sosiaalinen kestävyys on vielä monin paikoin tunnistettu ekologista kestävyyttä heikommin, toimii se motivoivana tekijänä vasta alle neljänneksessä kunnista.

Myöskään laadun ja sosiaalisen kestävyyden yhteys ei hahmotu kovin helposti, mutta jos sanaparia hetken pureksii niin voi kokea ahaa-elämyksen: Asukkaiden tarpeista käsin tapahtuvan kehittämisen ja innovaatioiden syntymisen voi ajatella olevan sosiaalista kestävyyttä tukevaa, mutta myös laadun kehittämisen oppien mukaista.Kun synnytetään lisäarvoa jokaiselle asiakkaalle, kuljetaan samalla kohti molempien oppien ihanteita. Laadun kehittämisen takana voi olla myös sosiaalisen kestävyyden elementtejä, kuten erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin vastaamista.

Sosiaalisesti kestävien innovaatioiden osalta voidaan kysyä, miten hyvin tavoitamme esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevia väestöryhmiä, joihin innovaation hyöty on haluttu kohdistuvan. Lisäksi olisi tärkeä miettiä, miten arvioimme innovaation onnistumista yhdessä heikommassa asemassa olevien kanssa.

Innovaatioiden sosiaalisen kestävyydenhyödyillä tarkoitetaan näkökohtia, jotka vastaavat yhteiskunnan tarpeisiin tai ongelmiin. Nämä hyödyt voivatkin ilmetä monin tavoin, kuten koulutuksena työntekijöiden taitojen parantamiseksi, rekrytointeina innovaatioprosessin edistämiseksi tai laajempana ihmisten monimuotoisuutena innovaatioprosessissa.

Olennaisinta vaikuttavuuden kannalta on, miten prosessi tuottaa hyötyjä. Miten esimerkiksi innovaatioiden kautta edistetään yhdenvertaista hyvinvointia yhteiskunnan moninaisuudesta käsin, vastataan segregaatiohaasteisiin ja erilaistuneisiin tarpeisiin sekä kuullaan myös niiden ääntä jotka muuten jäävät kuulumattomiin? Tällaisille sosiaalisen kestävyyden innovaatioille on käyttöä, ihan kaikkialla.

Sosiaalisesti kestävien innovaatioiden hyötyjen rantaan lyövät aallot ovat ehkä muita pidemmät - tekemättä niistä vähäpätöisempiä. Mielekkään elämän kannalta ratkaiseva hyötyjä syntyy vielä pitkään varsinaisen toiminnan jälkeenkin.

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja ​on kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitter: @Maria_Salenius