Julkaisun kansi

Kunta-alan kestävän kehityksen innovaatiobarometri 2022. Acta nro 284

Tekijät
Jäppinen Tuula & Pekola-Sjöblom Marianne (toim.)
Julkaisupäivä
Kuvaus
Kestävää kehitystä tukeva innovaatiotoiminta suomalaisissa kunnissa ja kuntayhtymissä

Kestävä kehitys on globaali haaste, jonka ratkaisemiseksi asetettujen tavoitteiden osalta Suomi toimii kiistattomana edelläkävijänä. Kunnissa ja kaupungeissa edistetään suurinta osaa YK:n Agenda2030-tavoiteohjelman sisältämistä kestävän kehityksen tavoitteista. Kuutoskaupungit ovat edelläkävijöitä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä.

Useat tutkimukset korostavat tarvetta laajalle, poikkihallinnolliselle yhteistyölle kestävien innovaatioiden kehittämisessä. Tämä julkaisu vastaa tuohon tarpeeseen. Se tarkastelee kestävää kehitystä osana kunta-alan strategista johtamista ja tuo tutkittua tietoa siitä, miten kunnat voivat hyödyntää innovaatiotoimintaa työvälineenä kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi julkaisussa on käytännön esimerkkejä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävistä innovaatioista, näiden innovaatioiden hyödyistä ja arvioinnista kunnissa, kuntayhtymissä, erikokoisissa kunnissa ja eri toimialoilla.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
2,4 Mt
ISBN
978-952-293-874-9
ISSN
2490-0699
Sivumäärä
99
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto
ISSN
2490-0699