Kyösti Värrin blogi 27.2.2024

Painotuslinjat yleistyneet lukiokoulutuksessa

Tämän kevään yhteishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen on käynnissä 20.2.‒19.3.2024. Yhteishaussa haettavina olevat lukiokoulutuksen hakukohteet tarjoavat hyvän mahdollisuuden tarkastella lukiokoulutusta sisällöllisen tarjonnan näkökulmasta. Tarkastelen syksyllä 2024 alkavan koulutuksen hakukohteita oppilaitostasolla, en esimerkiksi toimipistetasolla, sillä vain pienellä osalla lukioista on useampi toimipiste erillisinä hakukohteina. Tarkastelen yhteishaun varsinaista hakua, en jatkuvaa hakua.

Lähes kaikissa lukioissa on yleislinja hakukohteena. Tämän kevään yhteishaussa on haettavana kaikkiaan 31262 opiskelupaikkaa 333 lukion yleislinjalla. Keskimäärin siis yleislinjoilla on haettavana 94 lukiopaikkaa. Mediaani on 72 eli puolet lukioista on sellaisia, joissa yleislinjalla on haettavana sitä vähemmän opiskelupaikkoja. Ikäluokkien pieneneminen monilla seuduilla näkyy kuitenkin siten, että kaikki vapaat opiskelupaikat eivät täyty kaikissa oppilaitoksissa.

Erityiset koulutustehtävät vaativat ministeriön luvan

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän 41 lukiokoulutuksen järjestäjälle. Erityisen koulutustehtävän mukaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus poiketa tietyin ehdoin valtakunnallisesta tuntijaosta. Näitä erityisen koulutustehtävän mukaisia opiskelupaikkoja on haussa kaikkiaan 4602 yhteensä 85 eri hakukohteena.

Nykyiset lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän luvat on myönnetty syksyllä 2017. Tämän jälkeen erityisten koulutustehtävien määrässä ei ole tapahtunut muutoksia. Yleislinjojen määrä on sen sijaan pienentynyt oppilaitosverkossa tapahtuneiden muutosten vuoksi, sillä lukioiden määrä 2000-luvulla on laskenut yli sadalla.

Koulutuksen järjestäjät perustaneet painotuslinjoja

Yleislinjojen ja erityisten koulutustehtävien mukaisten linjojen lisäksi yhteishaussa on haettavana suuri joukko painotuslinjoja. Nämä ovat koulutuksen järjestäjien omilla päätöksillä luotuja linjoja, joilla opiskelevat voivat painottaa opintoja eri tavoin. Nämä painotuslinjat poikkeavat opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä erityistehtävistä siten, että niiden opiskelijat noudattavat valtakunnallista tuntijakoa ilman oikeutta poiketa siitä. Niihin ei myöskään allokoida lisärahoitusta.

Lukiokoulutuksen hakukohdelinjojen ja haettavien opiskelupaikkojen jakautuminen kevään 2024 yhteishaun varsinaisessa haussa oppilaitostasolla.

Kuva 1: Lukiokoulutuksen opiskelupaikkojen ja hakulinjojen jakautuminen kevään 2024 yhteishaussa

Koulutuksen järjestäjien omilla päätöksillä synnyttämät painotuslinjat ovat yleistyneet huomattavasti. Kevään 2024 yhteishaussa on kaikkiaan 164 painotuslinjaa hakukohteena. Määrä on yli kaksinkertaistunut vuosikymmenessä, sillä painotuslinjoja oli 64 lukiossa yhteishaun hakukohteena vuonna 2014. Painotuslinjojen yleistyminen onkin ollut selkeä trendi lukiokoulutuksessa.

Vaikka painotuslinjoja on lähes puolet yleislinjojen määrästä, ovat ne kuitenkin yleensä opiskelijamäärältään pieniä. 80 prosenttia kevään 2024 yhteishaussa haettavista opiskelupaikoista on yleislinjoilla ja vain yhdeksän prosenttia painotuslinjoilla. Vaikka painotuslinjoja on kaksi kertaa niin paljon kuin erityistehtävälinjoja, on erityistehtävälinjoilla kuitenkin enemmän haettavia opiskelupaikkoja. 

Lukioiden järjestäjien päättämillä painotuslinjoilla haettavana olevan opiskelupaikat kevään 2024 yhteishaun varsinaisessa haussa.

Kuva 2: Lukiokoulutuksen painotuslinjojen opiskelupaikat kevään 2024 yhteishaussa

Koulutuksen järjestäjän päättämillä painotuslinjoilla on haettavana 3381 opiskelupaikkaa. Kun painotuslinjoja on hakukohteina 164, on painotuslinjalla keskimäärin 21 opiskelupaikkaa haussa. Painotuslinjan mediaanikoko hakukohteena on 18 eli puolet painotuslinjoista ovat sitä suurempia ja puolet sitä pienempiä. 

Painotuslinja täydentää yleensä yleislinjaa

Kevään yhteishaussa on 109 lukiossa haettavana vähintään yksi painotuslinja. Tyypillistä on, että painotuslinja täydentää yleislinjaa, sillä kaikkiaan 41 painotuslinjalla on haettavana enintään 10 opiskelupaikkaa. Mikäli lukiossa on painotuslinjoja, niitä on yleensä vain yksi yleislinjan lisäksi. Yhdessä lukiossa on yleislinjan lisäksi suurimmillaan jopa viisi painotuslinjaa, mutta niissä on haettavana vain pieni määrä opiskelupaikkoja. 

Painotuslinjojen yleistyminen indikoi omalta osaltaan sitä, että niillä on nähty olevan markkinoinnillista merkitystä. Erilaiset liikunnan ja urheilun painotuslinjat ovat yleisimpiä, mutta 164 painotuslinjaan mahtuu monenlaista sisältöä aina kirjoittajalinjasta teknologialinjaan. Myös painotusten laajuudet vaihtelevat huomattavasti. Moni painotuslinja kytkeytyy paikkakunnan ja laajemminkin toimintaympäristön vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin.

Tässä blogikirjoituksessa on tarkasteltu painotuslinjoja parhaillaan käynnissä olevan yhteishaun opiskelupaikkojen osalta. On kuitenkin kokonaan toinen asia, miten opiskelijat hakevat painotuslinjoille. Esimerkiksi vuonna 2023 kutakin painotuslinjojen opiskelupaikkaa kohti oli keskimäärin 0,8 ensisijaista hakijaa. Osa on ollut hyvin suosittuja ja osa vähemmän suosittuja. Kaikille painotuslinjoille ei riittänyt yhtään hakijaa ja painotuslinjoja on viime vuosina myös lopetettu. 

Erityisasiantuntija

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @KyostiVarri

Vaaleansininen laasti