Kuntaliiton blogit

Tältä sivulta löydät Kuntaliiton julkaisemat blogit. Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä.

Kirjoittaja

Suhdannelaitokset ovat päivittäneet viime viikkoina talousennusteensa vuosille 2022–2024. Muutokset kevään ennusteisiin aiheutuvat pääosin oletettua vahvemmasta talouskehityksestä vuoden 2022 alkupuolella, inflaationäkymän pitkittymisestä sekä energian kallistumisesta erityisesti Euroopassa

Kirjoittaja

Yhä useammissa kuntastrategioissa kiertotalouden edistäminen kunnissa on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Osana kansallista kiertotalousohjelmaa yli 70 toimijaa yhdessä kuntien ja maakuntien kanssa alkavat valmistella vähähiilisen kiertotalouden green deal -sopimusta, jotta pääsemme kohti

Kirjoittaja

Kestävyys on koko yhteiskuntaa koskettava ilmiö, jolle asetetaan niin globaaleja kuin kansallisiakin tavoitteita. Kuntien tulisi edistää palveluidensa järjestämistä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kestävyys näkyykin entistä vahvemmin kuntien strategioissa, ja

Kirjoittaja

Tehtäviimme kuuluu kuntien ja kaupunkien edunvalvonta. Taso vaihtelee paikallisesta kansainväliseen, ja meillä on oma toimisto myös Brysselissä. Asiantuntijamme osallistuvat kuntien ja kaupunkien edustajina erilaisiin hankkeisiin ja ajavat niissä kuntien ja kaupunkien etua ja oikeutta. Kyse voi olla

Kirjoittaja

Suurin osa kunnista (60%) ei käytännössä huomioi ravitsemusta hyvinvointityössään. Tieto selviää Vilma Lappalaisen Helsingin yliopiston gradusta (2022), jossa hän tutki kuntien hyvinvointikertomuksien ravitsemusasioita. Tutkimuksen keskeinen tulos oli, että ravitsemuksen potentiaalia kansanterveyden

Kirjoittaja

Koulutuksen ja työelämän ennakointityöhön käytetään Suomessa paljon yhteiskunnan resursseja. Maakunnallisia ennakointijärjestelmiä rakennettaessa tulee yhteistyötä ja vuorovaikutusta määrätietoisesti vahvistaa. Hyvin tehdystä ennakoinnista hyötyvät niin kuntalaiset, työelämä kuin koko yhteiskunta

Kaupunkistrategia on kaupunkien johtamisen keskeisin työväline niin luottamushenkilöille kuin henkilöstöllekin. Strategia kertoo, mitkä ovat kaupungin toiminnan painopisteitä ja tavoitteita. Strategian tavoitteet ilmaisevat sen, miten kukin kaupunki haluaa minkäkin teeman puitteissa asemoitua

Kirjoittaja

Oletko jo käynyt Keravalla? Moni meistä on matkustanut junalla Keravan ohi, ehkä jopa pysähtynyt asemalla mutta ei ole koskaan varsinaisesti käynyt kaupungissa. Kyllä kannattaisi, sillä tässä keskellä Uudenmaan maakuntaa sijaitsevassa kivan kokoisessa kaupungissa riittää näkemistä ja kokemista

Päivi Väisänen-Haapanen

Syksyn saapuminen innostaa miettimään, mitä uutta olisi hienoa ja tarpeellista oppia ja mikä toisi merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä omaan arkeeni, työhöni tai koulutuspolulleni. Vapaan sivistystyön oppilaitosverkko on varsin kattava ja koulutustarjonta monipuolinen, mikä tukee koulutuksen

Kirjoittaja

Digitalisaation ja yhteentoimivuuden edistäminen ja tiedonhallinnan kehittäminen ovat kannatettavia tavoitteita. Kuitenkin - jos digitalisaatiototeutuksissa ja tiedonhallinnan ratkaisuissa ei huomioida itse toimintaa ja toimijoiden roolia tiedonhallinnan kokonaisuudessa - voi käydä niin, että