Kuntaliiton blogit

Tältä sivulta löydät Kuntaliiton julkaisemat blogit. Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä.

Päivi Väisänen-Haapanen

Kunnat vastaavat perusopetuksen järjestämisestä. Hyvinvointialueiden muodostaminen kasvattaisi entisestään sivistyspalvelujen järjestämisen painoarvoa ja vaikuttaisi merkittävästi kuntiin ja kuntien talouteen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä sisältää valtaosan perusopetuksen

Kirjoittaja

Oikeusturva eli ”oikeus saada oikeutta” on perustuslaissa vahvistettu perusoikeus. Oikeusturvaan kuuluu keskeisesti oikeus hakea muutosta päätökseen lainkäyttöelimeltä. Sivistystoimen toimiala on kunta-ammattilaisille vaativa kokonaisuus: on jo entuudestaan täytynyt hallita kuntalain, hallintolain

Kuntademokratiaverkoston blogi

Osallisuustyön tavoitteena on lisätä vuoropuhelua kunnallisessa päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä. Käytännössä tämä tarkoittaa kuntalaisten mukaan ottamista itseään ja omaa lähiyhteisöään koskevissa asioissa erilaisin lähidemokratian keinoin. Yhteinen ymmärrys on mahdollista muodostaa

Kuntademokratiaverkoston blogi

Kuntaliiton julkaisussa Opas kuntalaisten osallistumisen arviointiin on esitelty osallisuuden arvioinnin työkalu. Se innosti meitä pohtimaan, miten hyödynnämme työkalua tänä vuonna alkaneessa hankkeessamme ”Osallisuudella uusia palveluratkaisuja ja hyvinvointia Pohjois-Savoon”. Hankkeessa on mukana

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät maaliskuun alussa. Käytännössä kuitenkin liikkeelle päästiin maaliskuun kahden ensimmäisen viikonlopun jälkeen, koska asiakassiirrot tehtiin silloin. Alku on ollut todella työntäyteinen. Erityisesti niin sanotun suunnitelmavelan vuoksi. Suomeksi, monella

Kirjoittaja

Digitalisaatio koskettaa koko kunnan toimintaa monin eri tavoin, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen. Se muokkaa tapaa toteuttaa kunnan palveluja ja tapaa tehdä työtä kunnassa. Digitalisaation avulla voidaan yrittää vahvistaa demokratiaa - tai heikentää sitä. Kuntavaaleissa ehdokkaat haluavat

Kirjoittaja

Neljä vuotta ei ole pitkä aika kunnan kehityksessä, mutta jo siinä kuntapäättäjä voi nähdä oman työnsä jäljen. Yksin ei kukaan kuitenkaan kuntaansa rakenna. Kuntalaisten palvelu on yhteistyötä, jota tehdään lautakunnassa, hallituksessa, valtuustoryhmässä, valtuustossa, ja myös seudun tai maakunnan

Kirjoittaja

Vuosi 2020 oli Kuntaliitolle monella tapaa sekä poikkeuksellinen että historiallinen. Otimme monia suuria harppauksia niin koronapandemian tuomien muutosten siivittäminä, kuin myös organisaatiouudistuksen myötä. Globaali koronapandemia vaikutti kokonaisvaltaisesti meistä jokaiseen ja on haastanut

Marko Nurmikolu

Hallintolain kuulutussääntelyssä (432/2019) julkiset kuulutukset siirrettiin virastotalojen fyysisiltä ilmoitustauluilta viranomaisten yleisille verkkosivuille. Julkipanomenettely oli vuosikymmenet vakiintunut tiedoksiantotapa monissa ympäristönkäyttöön liittyvissä asioissa. Menettelyn keskeisenä

Kirjoittaja

On jälleen se aika vuodesta, kun lasketaan viikkoja, päiviä ja jopa minuutteja sekä tuijotetaan TV-ruuduissa perustuslakivaliokunnan suljettua ovea. Kyse on tietysti sote-uudistuksesta ja siitä, ehtiikö eduskunta hyväksyä massiiviset sote-lakipaketit ennen kesän istuntotaukoa. Aikataulu ei ole

Kirjoittaja

Meillä on kunnallisessa päätöksenteossa nuorisovaltuustot, joiden tehtävänä on kuntalain mukaan turvata nuorten mahdollisuudet vaikuttaa päätösten kulkuun. Nämä nuorisovaltuustot ovat toki nuorille erinomainen tapa tulla kuulluksi, mutta lasten ja nuorten osallistuminen ei rajoitu tähän. Miten

Kirjoittaja

Kunnan yksi kuntalain mukaisista perustehtävistä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Mitä tämä hyvinvoinnin edistämisen tehtävä pitää lasten ja nuorten osalta sisällään? Monesti ensimmäinen mielikuva hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vie ajatukset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin