Kuntaliiton blogit

Tältä sivulta löydät Kuntaliiton julkaisemat blogit. Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä.

Kirjoittaja

Kunnat ovat uuden haasteen edessä terveyden edistämisessä ja hyvinvoinnin vahvistamisessa. Sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille kuntien tulee mahdollistaa ja kannustaa kuntalaisia huolehtimaan omasta liikunnastaan, terveellisestä ravinnosta, päihteettömyydestä ja riittävästä unesta

Kirjoittaja

Suomen hallintohistorian suurin uudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus, on tullut siihen liittyvien lakien osalta maaliin kesäkuussa 2021. Rallikisojen tavoin edessä on kuitenkin vielä mahdollisesti kuoppainen ja mutkainen siirtymätaival ennen kuin päästään varsinaiseen

Kirjoittaja

”Eräs valmisteltavan uudistuksen riski piilee siinä, ettei ole kunnolla selvitetty, mitä ongelmia ollaan todella korjaamassa. Tähän usein yhdistyy se, että tavoitteita ei ole mietitty kunnolla, eikä myöskään kartoitettu vaihtoehtoja niiden saavuttamiseksi.” Nämä suuriin uudistuspyrkimyksiin

Kirjoittaja

Suomessa on tehty syyskuussa kaksi uutta nimitystä, joilla molemmilla voi olla valtava merkitys siihen, mihin suuntaan maamme digitalisaatio kehittyy. Suomen hallitukseen on nimitetty digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä ja valtiovarainministeriöön

Päivi Väisänen-Haapanen

Vuodet 2020 ja 2021 ovat koetelleet monia toimintoja, myös kansalaisopistoja. Epävarmat ja muuttuvat tilanteet, koko Suomea koskeneet rajoitukset sekä alueelliset ja paikalliset suositukset koronatilanteesta riippuen ovat vaikuttaneet opistojen elämään monin tavoin. Digiosaaminen on kasvanut

Kirjoittaja

Kunnat ja muut lukiokoulutuksen järjestäjät valmistautuvat parhaillaan vuoteen 2022. Kuntien talousarviovalmistelu onkin jo hyvässä vauhdissa. Lukiokoulutuksen kannalta oleellisinta on koulutuksen järjestäjän oma taloudellinen asema. On hyvä muistaa, että kunnat ovat ylivoimaisesti suurin

Kirjoittaja

Monikanavarahoituksen purkuun liittyvää valmistelua on tehty useiden hallituskausien aikana lukuisten työryhmien voimin ilman, että työryhmäselvitykset olisivat johtaneet lainvalmisteluun. Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan monikanavarahoituksen purkaminen valmistellaan erillisenä asiana

Ari Korhonen
Kirjoittaja

Monet kunnat ovat lähteneet koronakokemusten seurauksena kehittämään varautumistaan ja turvallisuudenhallintaansa. Oppaita ja koulutuksia kysytään ja turvallisuusaiheiset keskustelut keräävät runsaan kuulijajoukon verkkoseminaareissa. Kuntien turvallisuussuunnittelun tukemiseksi on tehty taustalla

Kirjoittaja

Tiistaina alkavassa syksyn budjettiriihessä on jälleen paljon pelissä. Vuoden 2022 veropäätökset, ilmastotoimet ja ratkaisut työvoimapulan helpottamiseksi lienevät tämän budjettiriihen akuuteimpia kysymyksiä. Ne ansaitsevatkin oman tilansa ja paikkansa lähestyvän budjettiriihen kärkinä. Perinteiseen

Kirjoittaja

Ensi viikon budjettiriiheen kohdistuu myös kuntien ja kuntatalouden kannalta monia odotuksia. Niitä yhdistää vaatimus vakaudesta. Kevään kehysriihen jäljiltä kuntien valtionosuusrahoitukseen on kohdistumassa jälleen tuntuvia leikkauksia suhteessa kustannuskehitykseen ja laajeneviin tehtäviin. Tämä

Kirjoittaja

Vuoden 2021 alusta oppivelvollisuus laajeni perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Perusopetuksen jälkeen oppivelvollinen voi suorittaa oppivelvollisuutta tutkintotavoitteisessa lukio- tai ammatillisessa koulutuksessa tai ns. nivelvaiheen koulutuksissa. Oppivelvollisuuslaki määrittää, missä

Kirjoittaja

Moni saattaa unohtaa, että koulujen alkaessa usea alle kouluikäinen lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tänä syksynä iso osa viisivuotiaista aloitti kaksivuotisen esiopetuksen, jota kokeillaan reilussa 100 kunnassa. Pienet lapset aloittavat yleensä tutustumisjaksolla, jossa harjoitellaan