Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Yleiset huomionne toimeenpanosuunnitelmasta Kuntaliitto näkemyksen mukaan suunnitelmassa on hyvin tuotu esiin erilaisia toimenpide-ehdotuksia. On tärkeää, että nämä ehdotukset toteutuvat ja esim. esityksessä esiintuomia selvityksiä aletaan työstämään. Suunnitelma sisältää eri hallinnonaloille

Lähetämme tiedoksi vuoden 2021 yleiskirjeluettelon: 1/2021: Vuoden 2020 yleiskirjeluettelo 2/2021: Kansallinen julkisen hallinnon strategia ja kansallinen julkisten hankintojen strategia 3/2021: Oppivelvollisuuden laajentaminen 4/2021: Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä

Kuntaliitto tukee valtioneuvoston tavoitetta covid-19 epidemiatilanteen hallitsemiseksi ja katsoo, että väestön rokotekattavuuden nosto sekä 1-, 2- että 3-rokotteiden osalta on keskeisessä osassa tämän tavoitteen saavuttamista. Rokotevälien lyhentäminen tutkimusnäyttöön perustuen on kannatettavaa

Yleistä Kuntaliitto oli edustettuna pölyttäjästrategiaehdotuksen ja toimenpidesuunnitelman tehneessä työryhmässä ja yhtyy pääosiltaan sen tuloksiin. Kuntaliiton näkemyksen mukaan Suomen kansallisen pölyttäjästrategian ja toimenpidesuunnitelman tavoitteet ovat tärkeitä ja toimenpide-ehdotukset