Kuntaliiton projekti 2016-2019 uudistuksen muutostuen osana

Asukkaat maakunta- ja sote-uudistuksen keskiöön (AKE)

Kädet

Tuemme maakuntien osallisuustyötä

Sote-palveluiden ja maakuntien toiminnan suunnittelussa lähdetään vahvistamaan kansanvaltaisuutta täysin uudenlaisessa hallinnollisessa ja toiminnallisessa asetelmassa. Ydinkysymyksenä on osallisuuteen liittyvien yhdyspintojen löytäminen maakuntien ja kuntien välillä. Oleellista on myös edistää käyttäjälähtöisyyttä erityisesti sote-palveluissa niin, että palvelusuunnittelua koskeva päätöksenteko saadaan lähelle ihmistä.

Maakunnat ovat erilaisia, ja eri maakunnissa tullaan käyttämään erilaisia asukkaiden osallistamiseen ja osallistumiseen kannustavia menetelmiä ja työkaluja. Asukkaat maakunta- ja sote-uudistuksen keskiöön (AKE) -projekti tukee maakuntia tässä työssä.

Projektin tavoitteet:

  • Lisätä tietoa siitä, millä tavoin asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet toteutuvat sote-palveluissa ja maakuntien toiminnan valmistelussa ja toteutuksessa
  • Levittää tietoa ja toimintatapoja, joilla asukkaiden käyttäjälähtöinen osallisuus sote-palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sote- ja maakuntauudistuksessa varmistetaan.
  • Antaa tukea siihen, miten voidaan edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
  • Rakentaa kumppanuuksia alueellisten demokratiaprojektien, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, kuntien, maakuntien, Kuntaliiton, valtion toimijoiden sekä median edustajien ja demokratiakehittäjien kanssa.

Pilottimaakunnat

Projektin pilottimaakunnat ovat Etelä-Karjala, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Satakunta. Pilottimaakunnissa toteutetaan projektin aikana työpajat. 

narrow

Pilottimaakuntien koulutustyöpajat

narrow

Osallisuuspeli

Osallisuuspeli on konkreettinen työkalu, jonka avulla asukaslähtöistä työotetta voidaan edistää kunnissa ja maakunnissa. Osallisuuspeli sopii kaikille kunnille ja maakunnille.

narrow

Kuntademokratia- verkosto

Kuntademokratiaverkoston toimintaan ovat tervetulleita kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijat. Verkosto kehittää ja vahvistaa kuntademokratiaa sekä tarjoaa väylän vertaisoppimiselle.

narrow

PHP Social Stream: There is no feed data to display!

tags