Osallisuuspeli on valmis kaikkien kuntien ja maakuntien käyttöön

Osallisuuspeli

Osallisuuspeli on lautapeli, joka auttaa pelaajia ideoimaan, miten osallisuutta voidaan edistää valitussa kehityskohteessa. Osallisuuspeli auttaa myös osallisuussuunnitelman laatimisessa.

Osallisuuspeli tukee kuntien ja maakuntien henkilöstöä osallisuuden edistämisessä. Pelaajat saavat tietoa erilaisista osallisuuskeinoista ja voivat valita kehityskohteeseensa sopivimmat.

Asukkaiden osallisuuden edistäminen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on keskeistä sekä kuntien että maakuntien toiminnassa. Osallisuuspeli on konkreettinen työkalu, jonka avulla asukaslähtöistä työotetta voidaan edistää kunnissa ja maakunnissa. Osallisuuspeli sopii kaikille kunnille ja maakunnille.

Mäntäsälä, Espoo ja Tampere sekä Etelä-Karjalan maakuntavalmistelijat olivat aktiivisesti mukana pelin kehitys- ja testausvaiheessa. Osallisuuspeli on kehitetty Helsingin kaupungin osallisuuspelin pohjalta. Kuntaliitto on kehittänyt pelin yhdessä palvelumuotoilutoimisto Hellonin kanssa.

Peli on nyt ladattavissa ilmaiseksi täältä.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista