Innovaatiopolitiikka ja käyttäjälähtöisyys

pyöräilijöitä

Julkisen sektorin innovaatiotoiminnan erityispiirteitä ovat käyttäjälähtöisyys, avoimuus, verkostomaisuus ja sosiaaliset innovaatiot.

Kuntalaisten mahdollisuutta kehittää palveluja niiden käyttäjänä on pyritty turvaamaan hallitusohjelmien, kansallisen innovaatiostrategian (2008), muotoiluohjelman (2013) ja kuntalain (2015) kautta.  Käyttäjälähtöisyys tuli julkisten palvelujen kehittämiseen kansallisen innovaatiostrategian vauhdittamana vuonna 2008, nyt kuntia kannustetaan tarjoamaan entistä enemmän monipuolisia, vaikuttavia ja käyttäjälähtöisiä osallistumiskeinoja myös osana 1.5.2015 voimaantullutta uutta kuntalakia (Kuntalaki 2015 § 22).

Käyttäjälähtöisyys tarkoittaa asukkaiden tarpeista lähtevää palvelujen kehittämistä ja kehittämisen painopisteen siirtämistä tuottajakeskeisyydestä käyttäjälähtöisyyteen. Käyttäjälähtöisiä palveluja toteutetaan palvelumuotoilun keinoin. Kainuussa kehitettiin 2014 - 2016 uudenlaisia hyvinvointipalveluja yhdessä kuntalaisten kanssa ja haettiin kunnille uutta roolia kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä maakunnallisen kuntayhtymän vastuulle.

Muualla verkossa

Takaisin Innovointiin

centred-liftup

Käyttäjälähtöinen osallistuminen

Käyttäjälähtöisyys kuntapalveluissa tarkoittaa asukkaiden tarpeista lähtevää palvelujen kehittämistä ja kehittämisen painopisteen siirtämistä tuottajakeskeisyydestä käyttäjälähtöisyyteen.

narrow

Innokylä

Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalojen avoin innovaatioyhteisö, joka tarjoaa tietoa ja työkaluja kehitystyöhön sekä kehitettyjen käytäntöjen levittämiseen.

narrow

InnoSI - Innovative Social Investment

Hanke pyrkii löytämään innovatiivisia lähestymistapoja sosiaalisiin investointeihin ja hyvinvointiyhteiskunnan uudistumiseen.

narrow

Innovaatiobarometri mittaa kuntien uudistumista

Suomen Kuntaliitto toteuttaa yhdessä muiden pohjoismaisten sisarorganisaatioidensa kanssa innovaatiotutkimuksen syksyllä 2018.

narrow
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista