Innovointi

ympyrä

Innovaatio on uusi käyttöönotettu idea, joka tuottaa käyttäjälleen lisäarvoa. Innovaatioita voidaan luokitella esimerkiksi tuote- ja palveluinnovaatioihin, prosessi-innovaatioihin ja koko palvelujärjestelmän kattaviin systeemisiin innovaatioihin. Innovaatioiden avulla voidaan hakea uusia ratkaisuja ilkeisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Julkisen sektorin innovaatiotoiminnan erityispiirteitä ovat käyttäjälähtöisyys, avoimuus, verkostomaisuus ja sosiaaliset innovaatiot. Innovaatiot johtavat uusiin palveluihin ja toimintatapoihin.

Avaa kaikki

Klash

Klash on valtakunnallinen haastekilpailu ja ideakiihdyttämö, jossa haetaan uusia ratkaisuja kuntien määrittelemiin ongelmiin. Ratkaisut keskittyvät lisäämään ihmisten, ympäristön ja talouden hyvinvointia. Haastekilpailun järjestää Suomen Kuntaliitto ry. Klashin sivuille.

Innobarometrin tuloksia

Tutkimus vastaa siihen, kuinka yleisiä innovaatiot ja kokeilut ovat kunta-alalla, minkä tyyppisiä ne ovat, keiden kanssa innovaatio- ja kokeilutoimintaa toteutetaan ja mitkä ovat tämän toiminnan edisteet ja esteet. Lataa Innovaatiobarometri 2018 -julkaisu.

CoSie

CoSIE Co-creation of Service Innovation in Europe - hankkeen yhdeksässä pilotissa kehitetään julkisen sektorin palvelujen yhteiskehittämisen menetelmää eri maissa eri kohderyhmissä ja eri menetelmin. Tavoitteena on parantaa julkisen sektorin uudistumiskykyä sekä vauhdittaa asiakaslähtöisten palveluinnovaatioiden kehittämistä. Lue lisää.

Innovaatiopolitiikka ja käyttäjälähtöisyys

Julkisen sektorin innovaatiotoiminnan erityispiirteitä ovat käyttäjälähtöisyys, avoimuus, verkostomaisuus ja sosiaaliset innovaatiot.

Kuntalaisten mahdollisuutta kehittää palveluja niiden käyttäjänä on pyritty turvaamaan hallitusohjelmien, kansallisen innovaatiostrategian (2008), muotoiluohjelman (2013) ja kuntalain (2015) kautta.  Käyttäjälähtöisyys tuli julkisten palvelujen kehittämiseen kansallisen innovaatiostrategian vauhdittamana vuonna 2008, nyt kuntia kannustetaan tarjoamaan entistä enemmän monipuolisia, vaikuttavia ja käyttäjälähtöisiä osallistumiskeinoja myös osana 1.5.2015 voimaantullutta uutta kuntalakia (Kuntalaki 2015 § 22external link).

Käyttäjälähtöisyys tarkoittaa asukkaiden tarpeista lähtevää palvelujen kehittämistä ja kehittämisen painopisteen siirtämistä tuottajakeskeisyydestä käyttäjälähtöisyyteen. Käyttäjälähtöisiä palveluja toteutetaan palvelumuotoilun keinoin. Kainuussa kehitettiin 2014 - 2016 uudenlaisia hyvinvointipalveluja yhdessä kuntalaisten kanssa ja haettiin kunnille uutta roolia kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä maakunnallisen kuntayhtymän vastuulle.

Muualla verkossa

Innokylä - Kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö

Kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö

Innokylän verkkopalvelu

Innokylä on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö. Avoimuus ja vuorovaikutus mahdollistavat yhteisen tekemisen, kehittämistulosten vapaan hyödyntämisen ja resurssien tehokkaan käytön. Innokylä tarjoaa tietoa, työkaluja, menetelmiä ja kumppaneita kehittämisen kaikkiin vaiheisiin. Innokylä on tarkoitettu hankkeissa ja perustyössään kehittämistä tekeville sekä kehittämistyön tuloksia hyödyntäville valmistelijoille, johtajille ja päätöksentekijöille.

Katso mitä Suomi kehittää

Innokylässä tuotetut ideat, tuotokset ja tulokset ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja hyödynnettävissä. Innokylän uusittu haku auttaa löytämään toimintamalleja paikkatiedon, aihealueen, ilmiön ja valmiusasteen perusteella.

 

Aloita kehittäminen Innokylän kehittämisen polulla

Innokylän kehittämisen polku antaa välineitä asiakaslähtöisten ratkaisujen tekemiseen. Innokylän kehittämisen polku pyrkii takaamaan onnistuneiden, asiakaslähtöisten ratkaisujen syntymisen, pysyvän muutoksen aikaansaamisen sekä ratkaisujen jalostamisen avoimesti ja helposti hyödynnettäviksi toimintamalleiksi. Jaa toimintamallisi kaikkien hyödynnettäväksi.

 

Tutustu Innokylän verkkopalveluun >>

InnoSI - Innovative Social Investment

Hanke pyrkii löytämään innovatiivisia lähestymistapoja sosiaalisiin investointeihin ja hyvinvointiyhteiskunnan uudistumiseen. Tutustu InnoSI-hankeeseen.

Kuntalaiset keskiöön työkalupakki

Oppaassa esitellään lyhyesti erilaisia kuntalaisia osallistavia menetelmiä ja työkaluja julkisten palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Osa menetelmistä on tuttuja, osa uudempia palvelumuotoilun menetelmiä. Opas on tarkoitettu kaikille kuntalaisten osallisuudesta kiinnostuneille ja osallisuuden parissa työskenteleville. Lataa opas.

Keino - Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta, jonka toimintaa ohjaa ja rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö. Osaamiskeskus kokoaa yhteen ja verkostoi julkisten hankintojen osaajia. KEINO-osaamiskeskus toisin sanoen tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä. 

tags
Tuula Jäppinen

Tuula Jäppinen

Innovaatioasiantuntija
Strategiayksikkö, Strategia, kehitys ja TKI-toiminnan koordinaatio
+358 9 771 2583, +358 50 520 0385
Vastuualueet
  • ennakointi- ja tulevaisuustyö
  • Kuntaliiton strategiatyö ja innovaatiotoiminta