Innovointi

Onnellinen pariskunta

Innovaatio on uusi käyttöönotettu idea, joka tuottaa käyttäjälleen lisäarvoa. Innovaatioita voidaan luokitella esimerkiksi tuote- ja palveluinnovaatioihin, prosessi-innovaatioihin ja koko palvelujärjestelmän kattaviin systeemisiin innovaatioihin. Innovaatioiden avulla voidaan hakea uusia ratkaisuja ilkeisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Julkisen sektorin innovaatiotoiminnan erityispiirteitä ovat käyttäjälähtöisyys, avoimuus, verkostomaisuus ja sosiaaliset innovaatiot. Innovaatiot johtavat uusiin palveluihin ja toimintatapoihin.

innobarometri

Innobarometrin tuloksia

Innobarometri 2018 -tutkimus tuottaa uutta tietoa kunta-alan innovaatioiden ja kokeilujen yleisyydestä ja kannustaa julkista sektoria uudistamaan palvelujaan innovaatioiden avulla.
lateral-image-left
Horisontti2020

CoSie

CoSIE Co-creation of Service Innovation in Europe - hankkeen yhdeksässä pilotissa kehitetään julkisen sektorin palvelujen yhteiskehittämisen menetelmää eri maissa eri kohderyhmissä ja eri menetelmin. Tavoitteena on parantaa julkisen sektorin uudistumiskykyä sekä vauhdittaa asiakaslähtöisten
lateral-image-left
Pyöräilijöitä

Innovaatiopolitiikka ja käyttäjälähtöisyys

Julkisen sektorin innovaatiotoiminnan erityispiirteitä ovat käyttäjälähtöisyys, avoimuus, verkostomaisuus ja sosiaaliset innovaatiot.
narrow
Innokylä logo

Innokylä

Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalojen avoin innovaatioyhteisö, joka tarjoaa tietoa ja työkaluja kehitystyöhön sekä kehitettyjen käytäntöjen levittämiseen.
narrow
Innosi Logo

InnoSI - Innovative Social Investment

Hanke pyrkii löytämään innovatiivisia lähestymistapoja sosiaalisiin investointeihin ja hyvinvointiyhteiskunnan uudistumiseen.
narrow
Kuntalaiset keskiöön työkalupakki

Kuntalaiset keskiöön työkalupakki

narrow

Takaisin Kunnan toiminnan uudistamiseen

centred-liftup
tags