Suomen kuntien tavoitteet ja merkitys Euroopan digitaalisella vuosikymmenellä -projekti

Kuntaliitossa on käynnistynyt EU digi- ja data -lainsäädäntöön liittyvä projekti, jonka päätavoitteena on viedä ja vaikuttaa EU komission tulevaan 5 vuoden työohjelmaan. Tämä vaatii EU digiin ja dataan liittyvien lainsäädäntöjen kokonaisvaltaista ymmärryksen luontia. 

Työn tavoitteena on luoda kuntaverkosto, jonka kanssa voimme yhdessä tarkastella ja pohtia lainsäädäntöjen toimivuutta kuntanäkökulmasta. Työn kautta kootaan myös kansallisen viestiä lainsäädäntöjen toimeenpanosta vastaaville ministeriöille. Projekti kestää vuoden 2025 loppuun saakka.   

Mistä tarve syntyi?  

Euroopan komission yksi keskeisistä painopisteistä vuosiksi 2019–2024 on ollut Euroopan digitaalinen valmius ("A Europe fit for the digital age"). Tavoitteena on valjastaa digitalisaatio palvelemaan ihmisiä ja yrityksiä sekä pyrkiä siihen, että Eurooppa on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. 

Komissio nimesi kuluvan vuosikymmenen Euroopan "digitaalisena vuosikymmeneksi" ja valitsi painopisteikseen data, teknologia ja infrastruktuuri. EU haluaa vahvistaa sisämarkkinoita ja saada datan liikkumaan. EU komissio julkaisi v.2020 helmikuussa datastrategian, jonka tavoitteena on ”viedä EU datavetoisen yhteiskunnan eturiviin. Datan sisämarkkinat mahdollistavat datan vapaan liikkumisen EU:ssa ja eri alojen välillä, mistä hyötyvät yritykset, tutkijat ja julkishallinnot”. Datastrategiasta tulleiden direktiivien ja asetusten toimeenpanot ovat pitkälti käynnistyneet tai käynnistymässä v.2024 aikana. Vuonna 2021 komissio julkaisi selonteon Euroopan digitaalinen vuosikymmen: Digitavoitteet vuodelle 2030-politiikkaohjelma (EU digitaalinen kompassi). Tämä ohjaa Euroopan digitalisaatiota. Kahden vuoden välein jäsenmaiden tulee esittää komissiolle etenemissuunnitelmat, joilla sen asettamat konkreettiset tavoitteet ja päämäärät saavutetaan vuoteen 2030 mennessä.  

Neljässä vuodessa on jo syntynyt hengästyttävän paljon lainsäädäntöjä toimeenpantavaksi ja tiedon liikkumiseen edistäviä uudistuksia, kuten EU digitaalinen lompakko ja data-avaruudet. Alamme vasta toimeenpanon myötä ymmärtää, mitä mahdollisuuksia tai esteitä nämä tuovat kunnille datan/tiedon saamiseen, hallintaan, avaamisen ja käyttämiseen. Kunnat ovat lähimpänä kansalaista ja tuottavat Suomessa paljon palveluja niin lakisääteisesti kuin vapaaehtoisesti. Kunnat käsittelevät, hallinnoivat, tallentavat ja luovat paljon dataa, jonka kautta saisimme kehitettyä muun muassa ihmiskeskeisiä, ennakoivia palveluja. Vaikka aiemmin kootut asetukset ovat kunnille enemmän mahdollistavaa kuin velvoittavaa, olisi hyvä saada selkeytys jo tulleista lainsäädännöistä, jotta voidaan ymmärtää, mitä tulevaisuudessa on tarpeen säätää tai muuttaa.   

Uudet Euroopan parlamentin jäsenet aloittavat työnsä 2024 syksyllä ja komissio alkuvuodesta 2025. Vuosi 2025 on tärkeä ennakkovaikuttamisen vuosi vaikuttaa komission vuoden 2026 ohjelmaan. Projektissa tavoite onkin saada kuntien kanssa yhteinen viesti EU:n digitaaliseen vuosikymmeneen. Projektissa kootaan kunnista verkosto, jonka kautta saadaan yhteistä ymmärrystä tähän menneistä lainsäädännöistä tai direktiiveistä, miten niihin suhtaudutaan sekä mikä on tulevaisuuden kunnan kannalta tärkeintä viestiä EU päättäjille, mitä tulee digitaalisen vuosikymmenen toisella puolikkaalla tehtävän. Datan merkityksen kasvaessa on yhä tärkeämpää, että kuntien näkökulmasta viesti tulee kuulluksi EU-päätöksenteossa. Tulevina vuosina edessä on todennäköisesti EU:n datastrategian päivittäminen, ehkäpä uutta lainsäädäntöä tai vanhojen säädösten tai direktiivien avaamista. Projektin tuotokset ja yhteistyökeskustelu tuo kunnille lisää osaamisen kehittymistä sekä ymmärrystä EU vaikuttamisesta.  

Projektin tavoitteet

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, kuvakaappaus, Fontti, muotoilu

Kuvaus luotu automaattisesti 

Tule mukaan tuomaan kaupunkisi / kuntasi ääni työhön

Avaamme teams-kanavan projektityötä varten. Toivomme kaupungeista ja kunnista mukaan henkilöitä, jotka toimivat digitalisaation, tiedon liikkumiseen ja hyödyntämisen parissa.  

Projektin myötä järjestetään erilaisia haastatteluja tai työpajoja aiheen parista, joihin pyydetään osallistujia osallistumaan eri organisaatioista. Kanavan kautta viestitään myös erilaisista tilaisuuksista ja tapahtumista.  

Ilmoittaudu mukaan verkostoon ottamalla yhteyttä Jaana Jormanaiseen (jaana.jormanainen@kuntaliitto.fi).  

Ensimmäinen verkoston tilaisuus ja samalla projektin tarkempi esittely pidetään Kuntien digiviikolla tiistaina 4.6 klo 9.00-10.30.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!