Kuntaliiton palvelut

Edunvalvonta

Vaikuttaminen on tärkein tehtävämme. Teemme kestävää tulevaisuutta kunnille ja koko yhteiskunnalle.

Vaikuttaminen on tärkein tehtävämme. Teemme kestävää tulevaisuutta kunnille ja koko yhteiskunnalle. Toimimalla yhdessä olemme vaikuttavampia.

Aloitteet, lausunnot, eduskunta-kuulemiset ja vaikuttamistapaamiset ovat osa päivittäistä vaikuttamis-työtämme. Vaikutamme kansallisissa työryhmissä sekä EU:n toimielimissä. Teemme työtä kestävien kuntien hyväksi. Tutustu tavoitteisiimme!

Edunvalvonta palvelunamme kunnille on ennakoivaa ja oikea-aikaista vaikuttamista. Olemme kuntien asialla. Edunvalvontapalveluitamme ovat

  • Edunvalvontaympäristön ennakoiva seuranta ja luotaus
  • Vaikuttamistyö
  • Kuntavaikutusten arviointi

Edunvalvontaympäristön seuranta ja luotaus

Seuraamme ja luotaamme yhteiskunnallista kehitystä, kuntien toimintaympäristön muutosta ja lainsäädännön kehitystä eteenpäin katsoen. Tunnistamme kuntien tarpeita ja näkemyksiä kuntaverkostoissamme ja kartoitamme niitä erillisselvityksin ja kyselyin.

Vaikuttamistyö

Vaikutamme ja ajamme kuntien etua päivittäisessä työssämme. Aloitteet, lausunnot, eduskuntakuulemiset ja vaikuttamistapaamiset ovat osa päivittäistävaikuttamistyötämme. Vaikutamme aktiivisesti monissa kansallisissa työryhmissä, ja nostamme kuntien tarpeita ja näkemyksiä esille myös EU:n toimintaelimissä.

Kuntavaikutusten arviointi

Kuntavaikutusten arviointi, kustannusarviot ja laskelmat eri tasoisten päätösten, sääntelyn ja säädösten toimeenpanon vaikutuksista kuntiin ovat osa edunvalvontapalveluamme. 

Voit tutustua edunvalvontatoimintaamme, -tavoitteisiimme ja -palveluihimme yksityiskohtaisemmin täällä.

Kaiken takana on kunta. Kunnan tukena Kuntaliiton edunvalvonta.

Nostamme koko kuntakentän näkemyksiä esiin kansalliseen ja EU-tason lainvalmisteluun. Teemme työtä kestävien kuntien hyväksi.

Tutustu Kuntaliiton palveluihin!

Palvelumme

Tutustu Kuntaliiton palveluihin!

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista