Suurten ja keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimi

Kustannukset vuonna 2020

Kuntaliitto on tehnyt kustannusselvityksen suurille kaupungeille vuodesta 1996 ja keskisuurille kunnille vuodesta 2000. Suurille kaupungeille tehdyissä selvityksissä terveydenhuollon kustannuksiin on laskettu mukaan perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja yli 65-vuotiaiden sosiaalitoimessa saama ympärivuorokautinen hoito ja kotipalvelu. Keskisuurten kuntien kustannusvertailu sisältää sosiaali- ja terveystoimen kustannukset kokonaisuudessaan. Selvityksessä on otettu huomioon kuntien erilainen ikärakenne, sillä ikävakiointi helpottaa kuntien vertailemista.

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailussa vuonna 2020 ovat mukana Espoo, Helsinki, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa. Keskisuurten kuntien vertailussa ovat mukana Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Porvoo, Salo, Sipoo sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Keusote). Keusote ei ehtinyt toimittaa kustannustietoja vuoden 2020 vertailuun. Kuntaliitto toimittaa syksyllä 2021 Keusoten osalta erillisraportin kuitenkaan jo julkaistuja analyyseja muuttamatta.

Terveydenhuollon kustannukset

Suurten kaupunkien terveydenhuollon vakioimattomat kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 5 365 miljoonaa euroa, keskimäärin 2 491 euroa asukasta kohti. Kun hintojen muutos otetaan huomioon, kustannukset nousivat keskimäärin noin 2,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Suurimmat ikävakioidut kustannukset olivat Oulussa, 2 774 euroa/asukas ja alhaisimmat Vantaalla, 2 305 euroa/asukas. 

Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset

Keskisuurten kuntien osalta Kuntaliitto on vertaillut terveydenhuollon kustannusten lisäksi myös sosiaalitoimen kustannuksia. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset olivat viime vuonna noin 1 278 miljoona euroa, joka tekee 3 747 euroa asukasta kohti. Kun palkkojen ja hintojen kehitys otetaan huomioon, keskisuurten kuntien koko sosiaali- ja terveystoimen kustannukset kasvoivat 2,3 prosenttia edellisestä vuodesta.
Keskisuurten kuntien suurimmat sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kustannukset olivat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, 4 362 euroa asukasta kohti. Alhaisimmat kustannukset olivat Sipoossa, 3 337 euroa asukasta kohti sekä Kauniaisissa, 3 345 euroa/asukas.

Edellisten vuosien julkaisut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia keskenään, sillä vertailussa mukana olevien kuntien määrä vaihtelee sekä valtionosuuksissa ja kuntien tehtävissä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2020
Verkkojulkaisu

Suurten kaupunkien kuntakohtaiset tietotaulut

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2020
Verkkojulkaisu

Keskisuurten kuntien kuntakohtaiset tietotaulut

Koronapandemia kasvatti suurten kaupunkien ja keskisuurten kuntien kustannuksia
Kuntaliitto tiedottaa 22.6.2021