Suurten ja keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimi

Kustannukset vuonna 2021

Kuntaliitto on tehnyt kustannusselvityksen suurille kaupungeille vuodesta 1996 ja keskisuurille kunnille vuodesta 2000. Suurille kaupungeille tehdyissä selvityksissä terveydenhuollon kustannuksiin on laskettu mukaan perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja yli 65-vuotiaiden sosiaalitoimessa saama ympärivuorokautinen hoito ja kotipalvelu. Keskisuurten kuntien kustannusvertailu sisältää sosiaali- ja terveystoimen kustannukset kokonaisuudessaan. Selvityksessä on otettu huomioon kuntien erilainen ikärakenne, sillä ikävakiointi helpottaa kuntien vertailemista.

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailussa vuonna 2021 ovat mukana Espoo, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa. Keskisuurten kuntien vertailussa ovat mukana Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Porvoo, Salo, Sipoo sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. 

Terveydenhuollon kustannukset

Suurten kaupunkien terveydenhuollon vakioimattomat kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 4 040 miljoonaa euroa, keskimäärin 2 675 euroa asukasta kohti. Kun hintojen muutos otetaan huomioon, kustannukset nousivat keskimäärin noin 2,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Suurimmat ikävakioidut kustannukset olivat Oulussa, 2 876 euroa/asukas ja alhaisimmat Espoossa ja Vantaalla, molemmissa 2 493 euroa/asukas. 

Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset

Keskisuurten kuntien osalta Kuntaliitto on vertaillut terveydenhuollon kustannusten lisäksi myös sosiaalitoimen kustannuksia. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset olivat viime vuonna noin 1 138 miljoona euroa, joka tekee 3 919 euroa asukasta kohti. Kun palkkojen ja hintojen kehitys otetaan huomioon, keskisuurten kuntien koko sosiaali- ja terveystoimen kustannukset kasvoivat 0,4 prosenttia edellisestä vuodesta.
Keskisuurten kuntien suurimmat sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kustannukset olivat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, 4 402 euroa asukasta kohti. Alhaisimmat kustannukset olivat Sipoossa, 3 433 euroa asukasta kohti sekä Porvoossa, 3 446 euroa/asukas.

Edellisten vuosien julkaisut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia keskenään, sillä vertailussa mukana olevien kuntien määrä vaihtelee sekä valtionosuuksissa ja kuntien tehtävissä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2021
Verkkojulkaisu

Suurten kaupunkien kuntakohtaiset tietotaulut

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2021
Verkkojulkaisu

Keskisuurten kuntien kuntakohtaiset tietotaulut

Perusterveydenhuollon kustannukset kasvaneet keskisuurissa kunnissa ja suurissa kaupungeissa
Kuntaliitto tiedottaa 21.6.2022