Kuntien tietosuojavastaavien verkosto

EU:n tietosuoja-asetusta on sovellettu kansallisesti  toukokuusta 2018. Asetuksen mukaan viranomaisen ja julkishallinnon elimen, joka käsittelee henkilötietoja, on nimitettävä tietosuojavastaava.

Kuntaliitto on koonnut jäsentensä tietosuojavastaavat yhteiseen verkostoon. Toiminnasta vastaa Kuntaliiton lakiyksikkö. Käytännön järjestelyt hoitaa Kuntaliiton tytäryhtiö FCG.

Verkoston tehtävä ja tavoitteet

Kuntien tietosuojavastaavien verkoston tehtävänä on toimia kunnallisten tietosuojavastaavien ammatillisena vertaisverkostona. Tavoitteena on, että verkoston kautta tietosuojavastaavat saavat foorumin, jossa he voivat esimerkiksi

 • jakaa tietoa,
 • esittää kysymyksiä,
 • etsiä ratkaisuja ja
 • löytää yhteisiä neuvotteluasetelmia tietosuojakysymyksissä.

Keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa tietosuojavastaavien tehokas työskentely ja olemassa olevien materiaalien, mallien, työtapojen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen.

Verkoston toiminta

Verkostoon osallistuminen on maksutonta, ja verkoston tapahtumat ovat ilmaisia.

Työtila Teams:ssa

Verkoston jäsenille on perustettu verkkotyötila Kuntaliitto-konsernin Teams-työtilaan. Verkkotyötilassa on tarjolla materiaalia tietosuojavastaavan työn tueksi. TIlassa myös käydään aktiivista keskustelua tietosuojasta.

Tapahtumat

Tulevista maksullisista ja maksuttomista tapahtumista tiedotetaan verkkotyötilanTulevat tapahtumat -kanavalla. Sähköpostitiedotteet sallineille tiedotteita lähetetään myös henkilökohtaisesti.

Työvaliokunta ja ohjausryhmä

Verkostolle on perustettu sen jäsenistä sekä ohjausryhmään kuuluvista henkilöistä työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella verkoston toimintaa. Työvaliokunnassa on 14 verkoston jäsentä.

Ohjausryhmään kuuluvat verkoston toiminnasta vastuulliset Kuntaliiton ja FCG:n asiantuntijat

 • johtava lakimies Tarja Krakau, Kuntaliiton lakiyksikkö 
 • lakimies Saija Haapalehto, Kuntaliiton lakiyksikkö ja
 • koulutuspäällikkö Päivi Raitio, FCG Koulutus. 

Verkoston koordinaattorina toimii FCG Koulutuksen projektikoordinaattori Niina Tiainen. Hän myös hallinnoi Teams-jäsenyyksiä. Katso liittyminen kohdasta Verkostoon ilmoittautuminen (alla). Niinan yhteystiedot: etunimi.sukunimi@fcg.fi

Viestintä

Verkoston jäsenillä on käytössään keskustelualue Teams:ssa. Työtilassa jaetaan myös dokumentteja. Kuntaliitto ja FCG eivät käytä verkostossa jaettua tai syntynyttä materiaalia ilman materiaalista vastuussa olevan verkoston jäsenen suostumusta.

Yleisen tietosuojaviestinnän kanavia ovat Kuntaliiton kanavat: verkkosivusto, Facebook ja Twitter sekä liiton uutiskirjeistä erityisesti Laki-info ja Kunnat ja Tietoyhteiskunta. 

Some-viestinnässä verkoston yksilöivänä tunnisteena käytetään hashtagia #kuntientietosuojaverkosto yleisempien aihetunnisteiden #tietosuoja ja #tietosuojavastaava rinnalla.

Verkoston työskentelykieli on suomi. Verkoston jäsen voi käyttää suomea tai ruotsia verkoston toiminnassa. Verkostosta viestitään aktiivisesti sekä suomeksi että ruotsiksi. Myös keskeisimmät materiaalit tuotetaan kummallakin kielellä.

Verkostoon ilmoittautuminen ja liittymisen ehdot

Kuntien tietosuojavastaavien verkostoon voi ilmoittautua tietosuojavastaava, joka on työ- tai virkasuhteessa kuntaan, kuntayhtymään tai kunnalliseen yhtiöön.

Ilmoittautua voi tällä verkkolomakkeella:

Tervetuloa mukaan!

 

Lisää aiheesta

Kuntaliiton verkkopalvelussa

tags
Saija Haapalehto

Etunimi
Saija
Sukunimi
Haapalehto
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2308
Kännykkä
+358 50 567 0862
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuuslainsäädäntö
 • tietosuojan erityiskysymykset
 • harmaa talous ja korruption vastainen toiminta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet