Tietosuoja-asetus

Kuntien tietosuojavastaavien verkosto

Kuvituskuvassa hymyileviä ihmisiä

EU:n tietosuoja-asetusta sovellettu kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Asetuksen mukaan viranomaisen ja julkishallinnon elimen, joka käsittelee henkilötietoja, on nimitettävä tietosuojavastaava.

Kuntaliitto kokoaa jäsentensä tietosuojavastaavat verkostoon. Toiminnasta vastaa Kuntaliiton lakiyksikkö. Käytännön järjestelyt hoitaa Kuntaliiton tytäryhtiö FCG.

Verkoston tehtävä ja tavoitteet

Kuntien tietosuojavastaavien verkoston tehtävänä on toimia tietosuojavastaavien ammatillisena vertaisverkostona. Tavoitteena on, että verkoston kautta kuntien ja kuntayhtymien tietosuojavastaavat saavat foorumin, jossa he voivat esimerkiksi

  • jakaa tietoa
  • esittää kysymyksiä
  • etsiä ratkaisuja
  • löytää yhteisiä neuvotteluasetelmia tietosuojakysymyksissä.

Keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa tietosuojavastaavien tehokas työskentely ja olemassa olevien materiaalien, mallien, työtapojen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen.

Verkoston toiminta

Verkostoon osallistuminen on maksutonta, ja verkoston tapahtumat ovat ilmaisia.

Työtila Eksaitissa

Verkoston jäsenille on perustettu verkkotyötila Kuntaliitto-konsernin ekstranetiin Eksaittiin. Verkkotyötilassa tarjotaan materiaalia tietosuojavastaavan työn tueksi ja käydään aktiivista keskustelua tietosuojasta.

Työtilaan pääsevät vain verkoston jäsenet »

Tapahtumat

Kuntaliitto järjestää verkostolle jäsentapaamisia niin verkossa kuin paikan päällä Kuntatalossakin. Kutsut tapaamisiin julkaistaan verkoston työtilassa Eksaitissa.

Kerran tai kaksi kertaa vuodessa järjestettävistä seminaareista kerrotaan myös Kuntaliitto.fissä.

Työvaliokunta ja ohjausryhmä

Verkostolle on perustettu sen jäsenistä sekä ohjausryhmään kuuluvista henkilöistä työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella verkoston seminaaripäivät, ohjata Eksaitti-työtilan käyttöä ja suunnitella toimintaa. Työvaliokunnassa on 11 verkoston jäsentä.

Ohjausryhmään kuuluvat verkoston toiminnasta vastuulliset Kuntaliiton ja FCG:n asiantuntijat:

  • johtava lakimies Ida Sulin, Kuntaliiton ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
  • lakimies Saija Haapalehto, Kuntaliiton lakiyksikkö
  • erityisasiantuntija Tuula Seppo, Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikkö
  • koulutuspäällikkö Päivi Raitio, FCG Koulutus.

Verkoston koordinaattorina toimii FCG Koulutuksen projektikoordinaattori Niina Tiainen.

Viestintä

Verkoston jäsenille on luotu keskustelualue verkkotyötila-Eksaittiin. Työtilassa jaetaan myös dokumentteja. Kuntaliitto ja FCG eivät käytä verkostossa jaettua tai syntynyttä materiaalia ilman materiaalista vastuussa olevan verkoston jäsenen suostumusta.

Yleisen tietosuojaviestinnän kanavia ovat Kuntaliiton verkkosivut, some-kanavista Facebook ja Twitter sekä uutiskirjeistä erityisesti Laki-info ja Kunnat ja tietoyhteiskunta.

Some-viestinnässä verkoston yksilöivänä tunnisteena käytetään hashtagia #kuntientietosuojaverkosto yleisempien aihetunnisteiden #tietosuoja ja #tietosuojavastaava rinnalla.

Verkoston työskentelykieli on suomi. Verkoston jäsen voi käyttää suomea tai ruotsia verkoston toiminnassa. Verkostosta viestitään aktiivisesti sekä suomeksi että ruotsiksi. Myös keskeisimmät materiaalit tuotetaan kummallakin kielellä.

Verkostoon ilmoittautuminen ja liittymisen ehdot

Kuntien tietosuojavastaavien verkostoon voi ilmoittautua tietosuojavastaava, joka on työ- tai virkasuhteessa kuntaan, kuntayhtymään tai kunnalliseen yhtiöön.

Ilmoittautua voi tällä verkkolomakkeella:

Ilmoittautuminen on avattu helmikuussa 2018, ja ilmoittautua voi milloin tahansa verkoston toiminnan aikana.

Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot

Lisää aiheesta

tags