Kuntien tietosuojavastaavien verkosto

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan viranomaisen ja julkishallinnon elimen, joka käsittelee henkilötietoja, on nimitettävä tietosuojavastaava. Kuntaliitto on koonnut jäsentensä tietosuojavastaavat yhteiseen verkostoon. Toiminnasta vastaa Kuntaliiton lakiyksikkö. Käytännön järjestelyt hoitaa Kuntaliiton tytäryhtiö FCG.

Tietosuoja-asetusta on sovellettu kansallisesti  toukokuusta 2018.

Verkoston tehtävä ja tavoitteet

Kuntien tietosuojavastaavien verkoston tehtävänä on toimia kunnallisten tietosuojavastaavien ammatillisena vertaisverkostona. Tavoitteena on, että verkoston kautta tietosuojavastaavat saavat foorumin, jossa he voivat esimerkiksi

  • jakaa tietoa,
  • esittää kysymyksiä,
  • etsiä ratkaisuja ja
  • löytää yhteisiä neuvotteluasetelmia tietosuojakysymyksissä.

Keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa tietosuojavastaavien tehokas työskentely ja olemassa olevien materiaalien, mallien, työtapojen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen.

Verkoston toiminta

Verkostoon osallistuminen on maksutonta, ja verkoston tapahtumat ovat ilmaisia.

Työtila Teams:ssa

Verkoston jäsenille on perustettu verkkotyötila Kuntaliitto-konsernin Teams-työtilaan. Verkkotyötilassa on tarjolla materiaalia tietosuojavastaavan työn tueksi. TIlassa myös käydään aktiivista keskustelua tietosuojasta.

Tapahtumat

Tulevista maksullisista ja maksuttomista tapahtumista tiedotetaan verkkotyötilan Tulevat tapahtumat -kanavalla. Sähköpostitiedotteet sallineille tiedotteita lähetetään myös henkilökohtaisesti.

Työvaliokunta ja ohjausryhmä

Verkostolle on perustettu sen jäsenistä sekä ohjausryhmään kuuluvista henkilöistä työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella verkoston toimintaa. Työvaliokunnassa on 14 verkoston jäsentä.

Ohjausryhmään kuuluvat verkoston toiminnasta vastuulliset Kuntaliiton ja FCG:n asiantuntijat

  • erityisasiantuntija Martti Setälä, Kuntaliiton strategiayksikkö
  • johtava lakimies Ida Sulin, Kuntaliiton lakiyksikkö 
  • koulutuspäällikkö Päivi Raitio, FCG Koulutus. 

Verkoston koordinaattorina toimii FCG Koulutuksen Päivi Raitio. Hän myös hallinnoi Teams-jäsenyyksiä. Katso liittyminen kohdasta Verkostoon ilmoittautuminen (alla). Päivin yhteystiedot: etunimi.sukunimi@fcg.fi

Viestintä

Verkoston jäsenillä on käytössään keskustelualue Teams:ssa. Työtilassa jaetaan myös dokumentteja. Kuntaliitto ja FCG eivät käytä verkostossa jaettua tai syntynyttä materiaalia ilman materiaalista vastuussa olevan verkoston jäsenen suostumusta.

Yleisen tietosuojaviestinnän kanavia ovat Kuntaliiton kanavat: verkkosivusto, Facebook ja Twitter sekä liiton uutiskirjeistä erityisesti Laki-info ja Kunnat ja Tietoyhteiskunta. 

Some-viestinnässä verkoston yksilöivänä tunnisteena käytetään hashtagia #kuntientietosuojaverkosto yleisempien aihetunnisteiden #tietosuoja ja #tietosuojavastaava rinnalla.

Verkoston työskentelykieli on suomi. Verkoston jäsen voi käyttää suomea tai ruotsia verkoston toiminnassa. Verkostosta viestitään aktiivisesti sekä suomeksi että ruotsiksi. Myös keskeisimmät materiaalit tuotetaan kummallakin kielellä.

Verkostoon ilmoittautuminen ja liittymisen ehdot

Kuntien tietosuojavastaavien verkostoon voi ilmoittautua tietosuojavastaava, joka on työ- tai virkasuhteessa kuntaan, kuntayhtymään tai kunnalliseen yhtiöön.

Ilmoittautua voi tällä verkkolomakkeella:

Tervetuloa mukaan!

 

Lisää aiheesta

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko 3.-7.6.2024

Digiviikolla keskustellaan digitalisaatiosta erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta. Tarjolla on sekä live- että etätapaamisia.

Tutustu kuntien digiviikkoon.

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.