Lausunto Valtiontalouden tarkastusvirastolle 3.12.2014, dnro 5286/90/2014, Reijo Vuorento ja Minna Punakallio

Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan vaalikausiraportiksi eduskunnalle 2011-2014

​Kuntaliiton lausunto: Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan vaalikausiraportiksi eduskunnalle 2011-2014, Valtiontalouden tarkastusvirastolle 3.12.2014, dnro 5286/90/2014, Reijo Vuorento ja Minna Punakallio, löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta.

tags