Lausunto Valtiontalouden tarkastusvirastolle, 3.8.2015, dnro 1296/03/2015, Ilari Soosalu ja Minna Punakallio

Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2015

​Kuntaliiton 3.8.2015 antama lausunto Finanssipolitiikan valvonnan raportista 2015 löytyy liitteineen pdf-muodossa Liitteet-osiosta.

tags