Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 14.10.2015, dnro 1754/03/2015, Lieselotte Eskelinen

HE 30/2015 vp hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016; teema opettajien täydennyskoulutus

Kuntaliiton lausunto: HE 30/2015 vp hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016; teema opettajien täydennyskoulutus, 14.10.2015 eduskunnan sivistysvaliokunnalle, dnro 1754/03/2015, Lieselotte Eskelinen löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta.

tags