Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle 8.10.2015, dnro 1683/03/2015, Terhi Päivärinta, Reijo Vuorento ja Päivi Väisänen-Haapanen

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2016 opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonala: yleissivistävän koulutuksen resurssit ja kipupisteet

Kuntaliiton lausunto: Valtion talousarvioesitys vuodelle 2016 opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonala; yleissivistävän koulutuksen resurssit ja kipupisteet, eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle 8.10.2015, dnro 1683/03/2015, Terhi Päivärinta, Reijo Vuorento ja Päivi Väisänen-Haapanen löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta.

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.