Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle 8.10.2015, dnro 1683/03/2015, Terhi Päivärinta, Reijo Vuorento ja Päivi Väisänen-Haapanen

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2016 opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonala: yleissivistävän koulutuksen resurssit ja kipupisteet

Kuntaliiton lausunto: Valtion talousarvioesitys vuodelle 2016 opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonala; yleissivistävän koulutuksen resurssit ja kipupisteet, eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle 8.10.2015, dnro 1683/03/2015, Terhi Päivärinta, Reijo Vuorento ja Päivi Väisänen-Haapanen löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta.

tags