Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 14.10.2015; kuuleminen asiasta 21.10.2015, dnro 1774/03/2015, Terhi Päivärinta ja Päivi Väisänen-Haapanen

Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016-2019

Kuntaliiton lausunto: Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016-2019, 14.10.2015; kuuleminen 21.10.2015, eduskunnan sivistysvaliokunnalle, dnro 1774/03/2015, Terhi Päivärinta ja Päivi Väisänen-Haapanen, löytyy pdf-dokumenttina liitteet-osiosta.

tags