Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 19.11.2012, dnro 4098/90/2012, Reijo Vuorento ja Sanna Lehtonen

HE 96/2012 vp eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

​Lausunto HE 96/2012 vp eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, 19.11.2012, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle on pdf-dokumenttina Liitteet-osiossa.