Lausunto valtiovarainministeriölle 24.3.2016, dnro 242/03/2016, Jukka Hakola

Lausunto komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta

Kuntaliiton, 24.3.2016, antama lausunto komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta, löytyy liitteet-osiosta.​​

tags