Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida Valtioneuvoston selontekoa kuntien ja kaupunkien näkökulmasta. Lausunnossamme otamme kantaa yleisellä tasolla kuntien roolin ja merkityksen näkökulmasta sekä yksityiskohtaisemmin kuntien tehtävien ja toimintaedellytysten näkökulmasta SDG

Yleiset selontekoa koskevat kommentit Selonteon näkökulma pitkälle tulevaisuuteen ja kohti 2040-lukua on kannatettava ja tärkeä. Toimintaympäristön muutokseen liittyvät haasteet on tunnistettu eikä Kuntaliitolla ei ole huomauttamista esitettyyn tilannekuvaan. Visio perustuu vahvasti sivistyksen ja

Kuntaliitto korostaa kestävän elpymisen ja uuden kasvun osalta erityisesti: vihreää siirtymää tukevien toimien ja investointien edistämistä, digitalisaation mahdollisuuksien laajaa hyödyntämistä ja tarvetta rakentaa kattavat ja toimintavarmat tietoliikenneyhteydet koko maahan. Yhdyskuntien ja

Kommentit esityksen lakipykäliin ja yksityiskohtaisiin perusteluihin Kuntaliitto kannattaa hallituksen esitysluonnoksen mukaisia pykäläehdotuksia. Ne vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan