Opetus ja kulttuuri

Kuntien opetus- ja kulttuuripalveluilla edistetään ihmisten hyvinvointia sekä kuntien ja alueiden elinvoimaisuuden edellytyksiä. Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut edistävät elinikäistä oppimista ja väestön osaamista. Taide ja kulttuuri lisäävät yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Parhaimmillaan hyvin hoidetut opetus- ja kulttuuripalvelut nostavat kunnan imagoa sekä houkuttelevat lisää asukkaita ja yhteisöjä kuntaan.

Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma Sivistyksen suunta 2030.

sivistys

Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma -Sivistyksen suunta 2030

Sivistyksen suunta on Suomen Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma, jossa linjataan Suomen Kuntaliiton keskeisiä tavoitteita sivistyspolitiikassa vuoteen 2030.
lateral-image-left
salminen

Elinikäinen oppiminen vaatii koulutusjärjestelmältä joustavuutta

Tuoreessa hallitusohjelmassa luvataan toteuttaa parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus, jolla vastataan yksilön oman osaamisen kehittämis- ja uudistamistarpeisiin. Lue Hannele Salmisen blogi sangen monisyisestä asiasta.
narrow
Väisänen-Haapanen

Jo 120 vuotta vireää kansalaisopistotoimintaa kunnissa

Kunnat ovat olleet vahvoja kansalaisopistotoiminnan käynnistäjiä ja toteuttajia alusta pitäen. Kuntalaisille lähellä olevat kansalaisopistopalvelut ovat osoitus virkeästä kunnasta, jossa on hyvä asua ja osallistua, kirjoittaa Päivi Väisänen-Haapanen
narrow
Elinvoimaindikaattori

Elinvoimaindikaattori - miten kunnallasi menee?

Elinvoimaindikaattori kertoo mihin suuntaan kunta on menossa. Voit tarkastella yksittäisen kunnan elinvoimaa suhteessa naapurikuntiin tai muihin kuntaryhmiin. Elinvoima on laskettu muun muassa väestö-, työpaikka- ja koulutustason muutoksesta

lateral-image-right