Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri (KA) on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. Kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan toiminnan, tietotarpeiden, tietojärjestelmien ja teknologiaratkaisujen mallintamista, kuvaamista ja suunnittelemista yhtenäisen mallin mukaisesti. Kokonaisarkkitehtuuri varmistaa eri osa-alueiden ja erityisesti toiminnan tarpeiden yhdenmukaisen huomioimisen kaikessa toiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämisessä.

Suomen Kuntaliitto toimii kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin omistajana ja hallinnoijana. Kunta-KA:n hallintaa varten on perustettu Kuntaliiton alle kaksi ryhmää: KA-ohjausryhmä, joka vastaa kuntasektorin KA:n kokonaisuudesta ja sen kehittämisestä ylätasolla, sekä arkkitehtuuriryhmä. 

KA-ohjausryhmä

Kuntasektorin arkkitehtuurin ohjausryhmän tarkoituksena on ohjata ja tukea Kuntaliitossa, kunnissa ja kuntayhtymissä tehtävää yhteistä arkkitehtuurityötä. Ohjausryhmä hyväksyy arkkitehtuuriryhmän esityksestä keskeiset linjaukset ja tavoitteet sekä mittarit niiden toteutumisen seuraamiseksi. Ohjausryhmä hyväksyy myös kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen vuosisuunnitelman.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Suomen Kuntaliiton tietoyhteiskunta-asioiden johtaja Tommi Karttaavi.

Viitearkkitehtuurit

narrow
narrow
tags