Asukkaat maakunta- ja sote-uudistuksen keskiöön -projekti

Pilottimaakuntien koulutustyöpajat

Koulutustyöpajat otsikkokuva

AKE-koulutuskiertue

AKE-projekti järjesti kevään ja syksyn 2018 aikana kahdeksassa pilottimaakunnassa koulutukset, joiden materiaalit ovat nyt kaikkien maakuntien hyödynnettävänä. Koulutusmateriaaleista löytyy tietoa muun muassa osallisuuden ja osallistumisen sekä demokratian merkityksen kokonaisuudesta, käyttäjälähtöisyydestä, avoimesta hallinnosta, viestinnästä ja osallisuutta tukevasta lainsäädännöstä. Materiaalit löytyvät tämän sivuston lopusta.

Syksyn 2018 koulutukset

Syksyn koulutustyöpajat käynnistyivät 7.9 Etelä-Karjalasta, jossa teemana oli osallisuuden ja demokratian merkitys. Etelä-Karjalan jälkeen vuorossa oli Satakunta (14.9) teemalla asiakas, potilas, asukas – toimija-asemien erilaisuus. Päivän päätteeksi pelattiin osallisuuspeliä.

Muut syksyn koulutukset pidettiin seuraavalla aikataululla:  Lappi 26.10,  Pirkanmaa 8.11, Kainuu 15.11, Pohjois-Savo 16.11 ja Etelä-Karjala 20.11. Pohjois-Karjalan ja Keski-Pohjanmaan koulutukset siirtyivät vuoden 2019 puolelle.

Lapin työpajan aiheina lokakuussa olivat osallisuutta tukeva lainsäädäntö ja demokratian merkityksen kokonaisuus.

Yhdessä Pirkanmaan maakuntavalmisteluorganisaation kanssa järjestetty tilaisuus 8.11. oli laaja sekä ohjelmaltaan että osanottajajoukoltaan. AKE-sisällöt käytiin läpi otsikolla Maakuntalaisen monet roolit – missä osallisuus?

Kainuun AKE-työpajassa 15.11. teemoina olivat viestintä osallisuuden tukena ja avoin hallinto. Keskusteluvideon pohjalta pureuduttiin käytännön vuorovaikutukseen. (Video: Käyttäjälähtöisyys johdon, asiantuntijan ja henkilöstön työssä – kuulemista vai kumppanuutta)

Kainuun maakuntavalmistelun viestintäpäällikkö Eeva Mäntymäki tähdensi viestinnän merkitystä haastattelussa tilaisuuden jälkeen: (Video: Eeva Mäntymäen haastattelu

Käytännön viestintää valmisteltiin myös Pohjois-Savon AKE-työpajassa Kuopiossa 16. marraskuuta. Toisena teemana käytiin läpi osallistumista tukevaa lainsäädäntöä.

Etelä-Karjalan tilaisuudessa 20.11. teemoina olivat ”Asiakas, potilas, asukas – toimija-asemien erilaisuus” ja ”Käyttäjälähtöisyys johdon, asiantuntijan ja henkilöstön työssä”.

Kevään 2018 koulutukset

Keväälle 2018 järjestyi koulutukset Lapin, Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnassa. Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Satakunnan koulutukset pidetään syksyllä.

Lapin koulutustyöpaja pidettiin 23.4.2018 Rovaniemellä. Mukana oli noin 30 osallisuuden kehittäjää eri tahoilta ja eri puolilta laajaa Lapin maakuntaa. Lapin maakunnan "osallisuuspoppoo" on aktiivinen ja sai tästäkin koulutuksesta lisää vauhtia. Osallistumisen valmistelijat olivat valinneet koulutuksen teemoiksi avoimen hallinnon, viestinnän, osallisuuspelin sekä kansalaiskumppanuuden. Lue lisää ja katso video Lapin koulutustyöpajasta.

Kainuun koulutustyöpaja pidettiin 1.6.2018. Kajaanissa teemoina olivat avoin hallinto, demokratian ja osallisuuden merkitys sekä erilaiset roolit osallistumisessa.

Pohjois-Karjalan koulutustyöpaja pidettiin 1.6.2018. Pohjois-Karjalassa keskityttiin osallisuuspelin hyödyntämiseen maakunnan osallisuusjärjestelmän ja osallisuuden kohteiden valmistelussa. Alueen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijat totesivat osallisuuspelin erittäin toimivaksi työkaluksi, kun pohditaan osallisuutta tulevassa maakunnassa. Lue koko juttu aiheesta.

Pohjois-Savossa 19.6.2018 pidetty koulutus oli kevään viimeinen. Katso video Pohjois-Savon koulutuksesta tästä.