Tiedote, 

Kunnat maksavat lapsen kotihoidon tuen kuntalisää 50–264 euroa kuukaudessa

(Kuntaliitto tiedottaa 11.6.2014) Manner-Suomen kunnista 85 maksaa lasten kotihoidon tuen kuntalisää.

​Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksaa 123 kuntaa. Lisiä maksetaan nyt hieman vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Tiedot ilmenevät Kuntaliiton kyselystä, johon vastasi 95 prosenttia kaikista Manner-Suomen kunnista.

Alle 3-vuotiaasta lapsesta kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan keskimäärin 153 euroa. Lisän suuruuden vaihteluväli oli alle 3-vuotiaasta lapsesta 50–264 euron välillä kunnasta riippuen. Suurin kuntalisä ensimmäisestä lapsesta maksettiin Helsingissä.

Yli 3-vuotiaasta maksettiin kuntalisää 60–200 euroa kunnasta riippuen. Sisaruskorotus vaihteli 30–100 euron välillä.

Kuntakohtaiset tulokset on julkaistu tiedotteen liitteenä.

– Kuntalisällä voidaan ohjata perheitä hoitamaan lapsia kotona. Valmistelussa olevan kotihoidon tuen puolittamisen vaikutuksia perheiden valintoihin ja kuntien maksamiin lisiin on vielä vaikea arvioida, sanoo varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen Kuntaliitosta.

Kuntalisää maksavista kunnista selvä enemmistö on edellyttänyt, että perheen kaikki lapset hoidetaan kotona tai että vanhempi hoitaa lasta itse.

Kuntaliitto selvitti keväällä 2014 Manner-Suomen kunnille suunnatulla kyselyllään varhaiskasvatuksen hallinnon tilannetta, lasten kotihoidon sekä yksityisen hoidon kuntalisiä ja perusteita niiden maksamiseen sekä palvelusetelien käyttöä varhaiskasvatuksessa. Kysely tehtiin alkuvuodesta ja siihen vastasi Manner-Suomen kunnista 95 prosenttia.

Yksityistä hoitoa tuetaan kotihoitoa useammin

Alle kolmevuotiaiden yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus vaihteli 75 ja 1 185 euron välillä ja yli 3-vuotiaiden 50 ja 745 euron välillä.

Vajaat kaksi kolmasosaa lisää maksavista kunnista arveli, että kuntalisällä on vaikutusta kunnallisen päivähoidon kysyntään.

– Kuntalisä on lisännyt muun muassa yksityisen perhepäivähoidon kysyntää ja vähentänyt kuntien investointitarvetta. Kuntalisä on mahdollistanut perheille valinnanvapautta ja monet perheet ovatkin järjestäneet tuen avulla hoitajan kotiin. Joissain kunnissa lapsista jopa yli 20 prosenttia hoidetaan yksityisen hoidon tuella, Jarkko Lahtinen toteaa.

Palvelusetelin käyttö yleistyy

Yksityisten palveluntuottajien määrä on jonkin verran kasvanut, mutta ei kuitenkaan ole kokonaisuutena vielä merkittävä.

Palvelusetelin käyttö varhaiskasvatuspalveluissa on lisääntymässä, vaikka onkin edelleen melko vähäistä. Vuonna 2012 palveluseteli oli käytössä 25 kunnassa ja tänä vuonna seteliä käytetään 38 kunnassa. Lisäksi 24 kuntaa suunnittelee setelin käyttöönottoa.

Alimmillaan setelin arvoksi ilmoitettiin 70 euroa, ja enimmillään lisää maksetaan erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen kohdalla 3 565 euroa.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen, p. 050 361 4526

Tagit