Tasa-arvo ajan tasalle kunnissa ja maakunnissa uuden pikaoppaan avulla

(Kuntaliitto tiedottaa 7.3.2017) Kunnat ja maakunnat voivat edistää tasa-arvoa tekemällä päätöksiä, jotka lisäävät tasa-arvoa esimerkiksi julkisen liikenteen ratkaisuissa ja päiväkotien toiminnassa. Ne voivat myös huolehtia siitä, että keskustat ja puistot ovat yhtä turvallisia miehille ja naisille ympäri vuorokauden. 

Julkisina työnantajina kunnat ja maakunnat voivat näyttää esimerkkiä tasa-arvon edistämisessä. Hankinnoilla voidaan edistää tasa-arvoa edellyttämällä, että tavaroiden ja palveluiden toimittajilla on oltava ajantasainen tasa-arvosuunnitelma. Tietoista tasa-arvon edistämistä on myös kieltäytyä tekemästä päätöksiä, jotka suoraan tai välillisesti heikentävät tasa-arvoa.

Kuntaliitto kannustaa kuntia ja maakuntia edistämään tasa-arvoa tarjoamalla Eurooppalaiseen naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjasta tänään tiistaina julkaistun uuden pika-oppaan Tasa-arvo ajan tasalle avulla. Oppaan on kirjoittanut toimittaja Johanna Korhonen.

– Tasa-arvosta puhutaan usein periaatteellisella tasolla, mutta tasa-arvohan koostuu käytännön elämän asioista. Kun katsoo ympärilleen, voi tasa-arvon edistämiseksi tehdä hyvinkin paljon, sanoo Korhonen.

Tasa-arvo ajan tasalle -julkaisu on Kuntaliiton teko 100 tasa-arvotekoa -kampanjassa, joka on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlintaa. Tasa-arvoteolla tarkoitetaan konkreettista toimenpidettä, joka lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Kuntien ja maakuntien on otettava tasa-arvon edistäminen tosissaan, jotta saamme varmistettua naisten ja miesten, tyttöjen ja poikien tasa-arvokehityksen jatkossa. Eurooppalaisesta naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjasta on hyötyä politiikassa, strategian tasolla ja käytännön työssä, kuten esimerkiksi oman kunnan tasa-arvotavoitteiden asettamisessa ja niiden toteutuksen seurannassa. Kuntaliitto suosittelee tasa-arvon peruskirjan soveltamista myös uusille maakunnille, sanoo Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero.

- On hyvä tunnistaa tasa-arvoa estäviä rakenteita ja toimintatapoja, jotka usein perustuvat sukupuolirooleihin liittyviin ennakkokäsityksiin, stereotypioihin ja muuttaa niitä. Hyvänä esimerkkinä tästä on opetustoimi, toteaa Minerva Krohn, joka toimii Kuntaliiton edustajana Europan kuntajärjestöjen yhteistyöjärjestön, CEMR:n tasa-arvokomiteassa.

Opas on saatavilla maksutta osoitteesta: http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3320

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja: http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2988

Lisätietoja antavat: 
Erityisasiantuntija Sinikka Mikola, puh. 050 342 8218
Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero, puh. 050 512 1602 ToimittajaJohanna Korhonen, puh. 040 510 5906
Europan kuntajärjestöjen yhteistyöjärjestön, CEMR:n tasa-arvokomitean jäsen Minerva Krohn, puh. 050 588 4244

 

 

Tagit