Kuntavaali- ja demokratiatilastot

Kuntaliitto selvittää valtuustokausittain tietoja kuntien toimielimistä, luottamushenkilöistä ja heidän palkkioistaan. Kuntaliitto kartoittaa myös kuntien tarjoamia kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kuntalais- ja valtuustoaloitteita.

Kuntien luottamushenkilöt

Valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat Manner-Suomen kunnissa vuonna 2017 -raportissa tarkastellaan puheenjohtajien puoluetaustaa, sukupuolta, ikää ja äidinkieltä sekä kokemusta luottamustehtävistä. Aiheeseen liittyy myös tiedote ja sen yhteydessä oleva tietopaketti.

Kuntavaalit, ehdokkaat ja valitut vuonna 2017 -raportissa luodaan katsaus vaaleihin, ehdokkaisiin ja valittuihin. Raportin liitetiedostossa on kuntakohtaisia tilastoja.

 

Kuntien toimielimet

Johtamismallit ja toimielimet Manner-Suomen kunnissa 2017 -raportissa tarkastellaan Manner-Suomen kuntien toimielimiä valtuustokauden 2017-2021 alussa. Pääosin tarkastelu kohdistuu toimielimien yleisyyteen ja siihen mitä muutoksia kuntalain uudistus on tuonut kuntien käytäntöön.

Kuntauutinen 8.11.2018: Uutta tutkimustietoa: Kunnissa uudistettu maltilla johtamisjärjestelmiä ja toimielinrakennetta

Kuntien toimielimet -palvelusta voi hakea kuntakohtaisia tietoja kuntien toimielinrakenteesta 1.6.2017 alkaneelta valtuustokaudelta.

 

Kuntavaaliehdokkaat

Huhtikuun 2017 kuntavaaleissa oli yhteensä 33 618 ehdokasta. Ehdokkaiden määrä väheni edellisistä vaaleista 3 507 henkilöllä. Edellisiin vaaleihin verrattuna nuorten ehdokkaiden määrä laski ja naisten nousi, käy ilmi Kuntaliiton tekemästä ehdokasanalyysista.

 

Palkkiot ja korvaukset

Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2017 alkaneella valtuustokaudella - raportti sisältää vertailutietoa kuntien luottamushenkilöiden kokouspalkkioista, ansionmenetyskorvauksista, määräajalta maksettavista palkkioista ja puheenjohtajien vuosipalkkioista sekä muista erillispalkkioista ja korvauksista. Tiedot pohjautuvat Kuntaliiton kunnilta saamaan aineistoon. 

Tiedote 11.9.2018: Kuntaliiton selvitys: kuntien luottamushenkilöiden palkkioissa suuria eroja.

 

Valtuustokoko

Valtuustokoot Manner-Suomen kunnissa valtuustokaudella 1.6.2017-31.5.2021 -raportissa kuvataan valtuutettujen määrää ja sen kehitystä Manner-Suomen kunnissa ja millaisia ovat valtuustokoot muissa Pohjoismaissa.

Tämän sivun lopussa olevassa Excel-tiedostossa on kuntien valtuustokoko 1.6.2017.

Tiedote valtuustokoosta 13.1.2017: Kolmannes kunnista muuttaa valtuustonsa kokoa – vain kahdessa valtuusto kasvaa

 

Kuntien käyttämät kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Osallistaako kunta, osallistuuko kuntalainen? -raportti sisältää mm. tietoa siitä, millaisia kuntalaisten osallistumis-, vaikuttamis- ja palautemahdollisuuksia kunnilla on käytössä valtuustokauden 2017-2021 alussa ja millaisia ajallisia muutoksia on nähtävissä. Raportin liiteosassa on kuntakohtaista tietoa.

Kuntauutinen 22.11.2018: Kunnat tarjoavat kuntalaisille yhä enemmän erilaisia osallistumis- ja vaikuttamistapoja. Uutisen yhteydessä on diapaketti kyselyn tuloksista.

 

Kuntalais- ja valtuustoaloitteet

Osallistaako kunta, osallistuuko kuntalainen? -raportti sisältää mm. tietoa kuntalais- ja valtuustoaloitteiden määristä ja aloitteiden vaikuttavuudesta kuntavastaajien arvioimana. Raportin liiteosassa on kuntakohtaista tietoa.

Kuntauutinen 2.10.2018: Kuntalaiset tekevät edelleen vähän kuntalaisaloitteita. Uutisen yhteydessä on diapaketti kyselyn tuloksista.

 

Linkkejä muiden tiedontuottajien vaaliraportteihin

Sami Borgin ja Sari Pikkalan laatima tilastoraportti Kuntavaalitrendit (2017)

Tilastokeskuksen tilastoraportti Ehdokkaiden tausta-analyysi kuntavaaleissa 2017

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
demokratia ja osallisuus

Yhteystiedot
Vastuualueet

Palvelemme demokratiaan ja osallisuuteen liittyvissä muissa kuin lakikysymyksissä.

 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Palvelusähköpostit
Sirkka-Liisa Piipponen

Etunimi
Sirkka-Liisa
Sukunimi
Piipponen
erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2741
Kännykkä
+358 50 448 3366
Vastuualueet
  • Kuntien luottamushenkilöihin, toimielimiin ja palkkioihin liittyvät selvitykset
  • Kuntavaaleihin liittyvä tietotuotanto
  • Kuntademokratiaverkosto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Demokratiatiimi
Tilastoasiantuntijat