ILMAVA - Ilmastojohtamisen valmennus kunnille

ILMAVA on uusi kuntien ilmastotavoitteita tukeva valmennus kuntien ylimmälle johdolle. Se kokoaa kuntien tueksi ilmasto- ja kuntajohtamisen parhaat asiantuntijat.

Valmennus on kunnille ainutlaatuinen tilaisuus saada pienellä omarahoitusosuudella kuntakohtaisesti räätälöity ilmastotyön sparraus, ratkoa ilmastojohtamisen organisaatiotason haasteita huipputason asiantuntijoiden kanssa, saada muilta kunnilta vertaisoppimista sekä kuulla syksyn 2021 tuoreimmat ilmastotyön asiantuntijavinkit.

Valmennus koostuu orientaatiosta, kuntakohtaisesta työskentelystä, vertaisoppimisesta ja asiantuntijasparrauksesta. Yhteisten valmennustavoitteiden rinnalla jokainen osallistuja syventyy kuntakohtaisessa sparrauksessa yhteen itse valitsemaansa ilmastotyön viheliäiseen ongelmaan. Lähijaksoja on kolme, lähipäiviä yhteensä neljä. 

Vuonna 2021 ILMAVA järjestetään yhteistyössä Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden kanssa.

Valmennukseen hakevilla kunnilla tulee olla valtuustossa asetettu ilmastotavoite sekä käynnissä sellaista ilmastotyötä, jossa helpot ja haastavat tavoitteet erottuvat toisistaan. Ensimmäiseen valmennukseen otetaan mukaan 10-15 kuntaa.

Ohjelmassa on huomioitu kevään 2021 kuntavaalit. ILMAVA-valmennus tarjoaa työkalut tehokkaaseen ja tavoitteelliseen ilmastotyön starttiin uudella valtuustokaudella. Valmennuksen alkupuoli on suunnattu osallistujakuntien ylimmälle virkajohdolle (esim. kunnanjohtaja, johtoryhmän jäsen, toimialajohtaja), jälkipuoli virkajohdolle ja uuden kauden poliittiselle johdolle.

Valmennukseen haetaan kuntana. Vuonna 2021 valmennukseen valitaan 15 kuntaa. Hakuvaiheessa kuntia pyydetään kertomaan ilmastotyönsä nykytilasta ja hahmottelemaan niitä haasteita ja viheliäisiä ongelmia, jotka on ratkaistava.

Kunnan omarahoitusosuus on 2000 euroa. 

Hae tästä mukaan valmennukseen.

Hakuaika on 1.8-30.9.2020.

Valmennuksen järjestämistä tukevat ympäristöministeriö, Sitra, Kuntarahoitus ja Kestävä Lahti -säätiö.

Huomioitavaa 

  • Valmennuksesta julkaistaan uutisia, videoita ja materiaaleja muiden julkisorganisaatioiden vapaaseen käyttöön.  
  • Valmennusohjelman puitteissa tapahtuva työskentely on luottamuksellista, mutta tuotettavat materiaalit on tarkoitus julkaista ja hyödyntää.

 

 

Alustava ohjelma

1. Jakso: Avajaiset, itsearviointi ja orientaatio

Milloin: 15.1.2021

Missä: Lahdessa Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden avajaisten yhteydessä

Kenelle: kaupungin-/kunnanjohtajat ja ilmastoasiantuntijat (1-3 henkeä per osallistujakunta)

Tehdään oman kunnan ilmastojohtamisen itsearviointi ja jaetaan kokemuksia vertaisoppimisen menetelmin. Orientoidutaan valmennukseen ja kuntakohtaiseen työskentelyyn asiantuntijoiden johdolla. Illalla osallistutaan Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden avajaisjuhlaan.

2. Jakso: Kuntakohtaisten kehitystehtävien valinta

Milloin: helmikuu 2021

Missä: omassa organisaatiossa valmennuksen tarjoaman sparrausavun tukemana

Kenelle: johtoryhmätaso ja asiantuntijat (osallistujakunta päättää itse tarkoituksenmukaisen kokoonpanon)

Helmikuun kuntakohtaisessa työskentelyssä kunta valitsee oman ilmastotyönsä kannalta keskeisen ilmastojohtamisen viheliäisen ongelman, johon valmennuksen aikana etsitään ratkaisua.

3. Jakso: Onnistumisia ja ongelmia

Milloin: maaliskuu 2021

Missä: Helsingissä

Kenelle: johtoryhmätaso ja asiantuntijat (1-3 henkeä per osallistujakunta)

Ratkotaan ilmastojohtamisen organisaatiotason haasteita. Saadaan esimerkkejä ilmastojohtamisen hyvistä käytänteistä. Aloitetaan kuntakohtaisten kehitystehtävien, viheliäisten ongelmien, ratkominen temaattisissa vertaisryhmissä.

4. Jakso: Kuntakohtainen sparraus

Milloin: touko-elokuu 2021

Missä: omassa organisaatiossa valmennuksen tarjoaman sparrausavun tukemana

Kenelle: johtoryhmätaso, asiantuntijat, poliittinen johto (osallistujakunta päättää itse tarkoituksenmukaisen kokoonpanon)

Kuntakohtaisessa sparrauksessa osallistujakunta saa ILMAVA:n sparraajapankista viheliäiseen ongelmaansa sopivan sparraajan. Kunta ja sparraaja sopivat sparrausavun käytöstä ja aikataulusta. Pääosa viheliäisen ongelman ratkaisemista tehdään kunnan omana työnä, mutta ILMAVA takaa huipputason sparraajan työn tueksi.

5. Jakso: Sparrauksen purku ja yhteiset opit

Milloin: kaksi päiväinen kokonaisuus syyskuussa 2021.

Missä: Lahdessa

Kenelle: Ensimmäinen päivä osallistujakuntien poliittiselle johdolle, toinen päivä poliittiselle johdolle, johtoryhmätason virkajohdolle ja asiantuntijoille. (2-5 henkeä per osallistujakunta)

Valmennuksen kolmas yhteistapaaminen toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen päivä on kuntien uudelle poliittiselle johdolle. Ensimmäisenä päivänä poliittiselle johdolle tarjotaan osa siitä valmennussisällöstä, joka virkajohdolle tarjottiin valmennuksen avajaispäivänä. Poliitikot tekevät saman ilmastojohtamisen itsearvioinnin, jonka virkajohto toteutti tammikuussa. Koulutuksen toisena päivänä poliittinen ja virkajohto osallistuvat yhdessä osallistujakuntien kehittämistehtävien yhteiseen purkuun. Kehitystehtävien purun lisäksi kunnille tarjotaan syksyn 2021 tuoreimmat ilmastotyön asiantuntijavinkit.