ILMAVA - Ilmastojohtamisen valmennus kunnille

ILMAVA on uusi kuntien ilmastotavoitteita tukeva valmennus kuntien ylimmälle johdolle. Se kokoaa kuntien tueksi ilmasto- ja kuntajohtamisen parhaat asiantuntijat.

Vuoden 2021 alussa käynnistyvässä ILMAVA-valmennuksessa ovat mukana Asikkala, Forssa, Heinola, Hollola, Hämeenlinna, Hämeenkyrö, Imatra, Lahti, Tampere, Tornio, Turku, Porvoo ja Padasjoki. 

Valmennus koostuu orientaatiosta, kuntakohtaisesta työskentelystä, vertaisoppimisesta ja asiantuntijasparrauksesta. Yhteisten valmennustavoitteiden rinnalla jokainen osallistuja syventyy kuntakohtaisessa sparrauksessa yhteen itse valitsemaansa ilmastotyön viheliäiseen ongelmaan. Lähijaksoja on kolme, lähipäiviä yhteensä neljä. 

Ohjelmassa on huomioitu kevään 2021 kuntavaalit. ILMAVA-valmennus tarjoaa työkalut tehokkaaseen ja tavoitteelliseen ilmastotyön starttiin uudella valtuustokaudella. Valmennuksen alkupuoli on suunnattu osallistujakuntien ylimmälle virkajohdolle (esim. kunnanjohtaja, johtoryhmän jäsen, toimialajohtaja), jälkipuoli virkajohdolle ja uuden kauden poliittiselle johdolle.

Vuonna 2021 ILMAVA järjestetään yhteistyössä Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden kanssa. Valmennuksen järjestämistä tukevat ympäristöministeriö, Sitra, Kuntarahoitus ja Kestävä Lahti -säätiö.

Huomioitavaa 

  • Valmennuksesta julkaistaan uutisia, videoita ja materiaaleja muiden julkisorganisaatioiden vapaaseen käyttöön.  
  • Valmennusohjelman puitteissa tapahtuva työskentely on luottamuksellista, mutta tuotettavat materiaalit on tarkoitus julkaista ja hyödyntää.

 

 

Alustava ohjelma

1. Jakso: Avajaiset, itsearviointi ja orientaatio

Milloin: 15.1.2021

Missä: Etänä, Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden avajaisten yhteydessä

Kenelle: kaupungin-/kunnanjohtajat ja ilmastoasiantuntijat (1-3 henkeä per osallistujakunta)

Tehdään oman kunnan ilmastojohtamisen itsearviointi ja jaetaan kokemuksia vertaisoppimisen menetelmin. Orientoidutaan valmennukseen ja kuntakohtaiseen työskentelyyn asiantuntijoiden johdolla. Illalla osallistutaan Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden avajaisjuhlaan.

2. Jakso: Kuntakohtaisten kehitystehtävien valinta

Milloin: helmikuu 2021

Missä: omassa organisaatiossa valmennuksen tarjoaman sparrausavun tukemana

Kenelle: johtoryhmätaso ja asiantuntijat (osallistujakunta päättää itse tarkoituksenmukaisen kokoonpanon)

Helmikuun kuntakohtaisessa työskentelyssä kunta valitsee oman ilmastotyönsä kannalta keskeisen ilmastojohtamisen viheliäisen ongelman, johon valmennuksen aikana etsitään ratkaisua.

3. Jakso: Onnistumisia ja ongelmia

Milloin: 18.3.2021

Missä: Etänä

Kenelle: johtoryhmätaso ja asiantuntijat (1-3 henkeä per osallistujakunta)

Ratkotaan ilmastojohtamisen organisaatiotason haasteita. Saadaan esimerkkejä ilmastojohtamisen hyvistä käytänteistä. Aloitetaan kuntakohtaisten kehitystehtävien, viheliäisten ongelmien, ratkominen temaattisissa vertaisryhmissä.

4. Jakso: Kuntakohtainen sparraus

Milloin: touko-elokuu 2021

Missä: omassa organisaatiossa valmennuksen tarjoaman sparrausavun tukemana

Kenelle: johtoryhmätaso, asiantuntijat, poliittinen johto (osallistujakunta päättää itse tarkoituksenmukaisen kokoonpanon)

Kuntakohtaisessa sparrauksessa osallistujakunta saa ILMAVA:n sparraajapankista viheliäiseen ongelmaansa sopivan sparraajan. Kunta ja sparraaja sopivat sparrausavun käytöstä ja aikataulusta. Pääosa viheliäisen ongelman ratkaisemista tehdään kunnan omana työnä, mutta ILMAVA takaa huipputason sparraajan työn tueksi.

5. Jakso: Sparrauksen purku ja yhteiset opit

Milloin: 8.-9.9.2021 kaksi päiväinen kokonaisuus 

Missä: Lahdessa

Kenelle: Ensimmäinen päivä osallistujakuntien poliittiselle johdolle, toinen päivä poliittiselle johdolle, johtoryhmätason virkajohdolle ja asiantuntijoille. (2-5 henkeä per osallistujakunta)

Valmennuksen kolmas yhteistapaaminen toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen päivä on kuntien uudelle poliittiselle johdolle. Ensimmäisenä päivänä poliittiselle johdolle tarjotaan osa siitä valmennussisällöstä, joka virkajohdolle tarjottiin valmennuksen avajaispäivänä. Poliitikot tekevät saman ilmastojohtamisen itsearvioinnin, jonka virkajohto toteutti tammikuussa. Koulutuksen toisena päivänä poliittinen ja virkajohto osallistuvat yhdessä osallistujakuntien kehittämistehtävien yhteiseen purkuun. Kehitystehtävien purun lisäksi kunnille tarjotaan syksyn 2021 tuoreimmat ilmastotyön asiantuntijavinkit.

Podcast: Ilmastotyön johtamisella kohti tavoitteita

Miten Lahdessa ilmastotyötä alun perin lähdettiin kehittämään ja millaista hyötyä siitä on saatu? Entä millaisena kokonaisuutena ilmastonmuutos tulisi kunnissa nähdä ja miten kokonaisuutta voidaan johtaa?

lateral-image-left

Kuntien ilmastojohtamisen valmennukseen mukaan 13 kuntaa

Yhteensä 13 kuntaa eri puolilta Suomea lähtee kehittämään ilmastojohtamistaan yhdessä Kuntaliiton ja alan asiantuntijoiden kanssa.

lateral-image-right