Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille.

Ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta annettu laki (470/2006) tulee voimaan 1.1.2007. Oikeusministeriö on tässä yhteydessä ottanut kantaa ns. niputtamisen suorittamisesta. Niputusmallissa on kyse vain samanlajisten ja samasta perusteesta syntyneiden saatavien osien (pääoma, korko