Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille.

Kunnanhallituksille Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen mahdollistavat lakimuutokset tulivat voimaan 1.8.2018. Kiinteistönmuodostamislakiin (554/1995, KML), kiinteistörekisterilakiin (392/1985, KiintRekL) sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, MRL) tehdyt muutokset mahdollistavat

Kunnan- ja kaupunginhallituksille Kuntayhtymien hallituksille Kunnat ovat keskeinen rakennetun ympäristön tiedon tuottaja ja haltija. Digitalisoituva yhteiskunta ja kestävä kuntatalous edellyttävät, että kunnat hoitavat tieto-omaisuuttaan huolellisesti. Suomen Kuntaliitto on asettanut tavoitteen

Kansallista veteraanipäivää vietetään perjantaina 27.4.2018. Nyt järjestettävä Kansallinen veteraanipäivä on järjestyksessä 32. valtakunnallinen tilaisuus. Päivän keskeisenä teemana on veteraanien perinnön siirtäminen seuraaville sukupolville. Maamme kuntien ja kuntayhtymien toivotaan osallistuvan

Oheisena lähetämme tiedoksi luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2017 yleiskirjeistä. ----------- Bifogat sänder vi för kännedom en förteckning över Finlands Kommunför­bunds cirkulär år 2017. Lisätietoja / Närmare upplysningar: Piia Huttunen, puh / tfn 09 771 2648, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi