Rakentamislaki ja RYTJ-laki eduskunnassa - Ota kantaa!

Hallituksen esitykset rakentamislaiksi ja laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä on annettu eduskunnalle. Kuntaliiton mielestä lakien valmistelu on epäonnistunut ja tarvitaan aikalisä.

Eduskunnan valiokunnat käsittelevät lakiesityksiä ja kuulevat asiantuntijoita. Eduskunnassa lakiesityksiin voidaan vielä tehdä muutoksia.

Asiantuntijakuulemiset alkavat viikolla 42. Julkaistujen tietojen mukaan lakiesityksistä kuullaan vain muutamia kuntia. Kuntaliitto toivoo, että kunnat lähettäisivät huomioitaan rakentamislaista Anne Jarvalle ja Paula Mäenpäälle sekä RYTJ-laista Päivi Tiihoselle (etunimi.sukunimi(at)kuntaliitto.fi).

Voit tutustua lakiesityksiin ja seurata niiden etenemistä eduskunnan sivuilta:

Kuntaliiton kannanotot verkossa

Päivi Tiihonen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2151, +358 50 478 1604
Vastuualueet
  • kuntien teknisen ja ympäristötoimialan digitalisaation kehittäminen
  • kuntien ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön koordinointi sekä kuntien edunvalvonta ajankohtaisissa digitalisaatioon liittyvissä lainsäädäntö- ja kehittämishankkeissa.
Paula Mäenpää

Paula Mäenpää

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2238, +358 50 472 2053
Vastuualueet
  • rakennusvalvonta
  • rakentaminen
  • maankäyttö- ja rakennuslakiin liittyvä kehittäminen ja edunvalvonta
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista