Paula Mäenpää 19.12.2022

Miten rakentamislain käy?

Rakentamislain mahdollista voimaantuloa joudutaan jännittämään hallituskauden loppuun saakka. Toivottavasti ympäristövaliokunta huomioi mietinnössään kannanottojamme, jotta kriittisiä kohtia korjataan ja perusteluita täsmennetään.

Esimerkiksi rakentamislakiesityksessä esitetty voimaantulo 1.1.2024 olisi lain täytäntöönpanon kannalta kohtuuton. Kaikkien lain edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen alle vuodessa ei ole realistista, varsinkaan kun lakia täsmentävien asetusten valmistelu on vasta aluillaan.

Voimaan tullessaan rakentamislaki vaatisi kunnilta useita toimenpiteitä. Kuntien tulisi ratkaista lakiin liittyviä toimivaltakysymyksiä, mikä edellyttäisi hallintosääntöjen uudistamista.

Rakennusvalvontojen taksat tulisi uusia ennen lain voimaantuloa lupajärjestelmän muutoksista johtuen. Lupamaksuilla pyritään kattamaan viranomaistoiminnasta aiheutuvat kustannukset, joten lupamaksuja olisi tarpeen päivittää uudessa tilanteessa.

Kuntien tulee laatia uuden lain mukainen rakennusjärjestys, jonka tulee olla voimassa viimeistään kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Lisäksi esimerkiksi rakennusvalvontojen lupapäätöspohjat tulee korjata uuden lain edellyttämällä tavalla. Tehtävää on paljon. Samalla tulee huolehtia henkilöstön koulutuksesta.

Jatkossa rakentamislupahakemuksia käsitellään tietomallein tai muuten koneluettavin tiedoin. Lupakäsittelyssä arvioidaan uutena asiana rakennuksen hiilineutraalisuutta. Se, mitä uudet vaatimukset käytännössä tarkoittavat, on vielä osin epäselvää, koska lakia tarkentavia asetuksia ei ole vielä olemassa.

Vaikka rakennusvalvontatyö ei käytännössä muutu juurikaan, digitalisaatioon liittyvät uudistukset ovat merkittäviä. Tietomalleille asetetut vaatimukset ovat varsin pikkutarkkoja, mikä lisää oleellisesti suunnittelijoiden työtä.

Rakentamislupaan tarvitaan jatkossa todella yksityiskohtaisia tietoja muun muassa rakennuksessa käytettävistä materiaaleista. Näin yksityiskohtaisen tiedon keräämistä perustellaan rakennuksen hiilijalanjäljen laskennalla ja rakennuksen huoltokirjalla sekä purulla. Rakennuksista kerättäisiin siis tietoa jo ennakkoon rakennuksen purkamista silmällä pitäen. Hiilijalanjäljen raja-arvon määrittely jää todennäköisesti seuraavalle hallituskaudelle.

Vuoden 2023 alussa tiedämme, miten rakentamislain lopulta käy: ehditäänkö rakentamislakiesitys käsitellä vielä tällä hallituskaudella ja jos ehditään, millä muutoksilla?

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!