Jarkko Huovinen on Kuntaliiton alueet ja yhdyskunnat -yksikön johtaja.