Kirjoittaja on kehityspäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @MikkoMeh

Kirjoittaja

Uudistuksen taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa yksi keskeinen kysymys on sen toteuttamisen aiheuttamat muutoskustannukset. Hallituksen esityksessä muutoskuluiksi on tunnistettu muun muassa palkkaharmonisoinnin, ICT- ja tiedonhallintajärjestelmien muutosten, sopimusten siirron sekä hallinnollisen

Kirjoittaja

Kuntaliitto toteutti hallituksen kuntasäästöjä kartoittavan kyselyn kesä-elokuun aikana. Kyselyssä selvitettiin erikoissairaanhoidon kehittämisen ja työajanpidennyksen säästövaikutuksia sekä maakuntauudistuksen kunnille aiheuttamia piilokustannuksia. Kysely suunnattiin kuntien, kuntayhtymien ja

Kirjoittaja

Kuntien taloustiedot tullaan rykäisemään kertoheitolla nykyaikaan. Tämä tapahtuu vuoden 2019 alusta alkaen, jolloin Tilastokeskus lopettaa kuntien taloustietojen keruun ja kuntien pitää lähettää taloustiedot Valtiokonttorille. Tiedonsiirron tulee tapahtua automaattisesti, eli tilinpäätökset ja muut

Sote-uudistus ravistelee julkista sektoria siirtämällä leijonanosan kuntien tehtävistä maakuntien vastuulle. Kuntien budjeteissa tämä näkyy menojen ja tulojen reippaana vähenemisenä. Koko maan tasolla uudistus on kustannusneutraali eli kuntataloudesta poistuu kokonaisuudessaan vuonna 2019 sama määrä

Kirjoittaja

Tanskalaiset ovat hyvin vapaamielisiä monessa asiassa paitsi kuntatalouden ohjaamisessa. Kuntatalouden ohjaus perustuu Tanskan kuntaliiton ja valtion väliseen budjettisopimukseen. Sopimuksessa määritellään kattosumma palvelutuotannon menoille sekä asetetaan raamit kuntien verotukselle ja

Kirjoittaja

Tilastot kuntapalveluiden yksikkökustannuksista ovat värikästä luettavaa. Kuntakohtaisissa yksikkökustannuksissa on satojen, pahimmillaan jopa tuhansien, prosenttien eroja kalliimman ja halvimman välillä. Miten tämä voi olla mahdollista? Mitä ajattelisit, jos maitopurkki supermarketissa maksaisi