Kirjoittaja on lakimies Kuntaliitossa.

Kirjoittaja

Vuoden 2021 alusta oppivelvollisuus laajeni perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Perusopetuksen jälkeen oppivelvollinen voi suorittaa oppivelvollisuutta tutkintotavoitteisessa lukio- tai ammatillisessa koulutuksessa tai ns. nivelvaiheen koulutuksissa. Oppivelvollisuuslaki määrittää, missä

Kirjoittaja

Oikeusturva eli ”oikeus saada oikeutta” on perustuslaissa vahvistettu perusoikeus. Oikeusturvaan kuuluu keskeisesti oikeus hakea muutosta päätökseen lainkäyttöelimeltä. Sivistystoimen toimiala on kunta-ammattilaisille vaativa kokonaisuus: on jo entuudestaan täytynyt hallita kuntalain, hallintolain