Marko Jarva 4.5.2020

Kohti uutta normaalia

Poikkeusoloista on jo kirjoitettu paljon. Kirjoitan vielä lisää, koska elämme todella poikkeuksellista aikaa. Kirjoitan tätä huhtikuun loppumetreillä, vappu lähestyy. Marssille ei tänä vuonna tarvitse lähteä, vappusimat ja munkit nautitaan kotona. Puheet voidaan pitää etänä ja virtuaalisesti.

Pirkkalassa häiriötilanteen arki on tällä hetkellä melko tasaista. Häiriötilanteen aikainen johtoryhmämme kokoontuu edelleen päivittäin, myös normaali arki ja siihen liittyvä päätöksenteko etenee asiallisesti. Toimielimet kokoustavat etäyhteyksien avulla, ja toimistolla on väkeä vain nimeksi asti. Onneksi hallintosäännössämme oli valmiina pykälä pormestarin toimivallan laajentamisesta poikkeusoloissa ja häiriötilanteiden aikana. Tämä lavennus koskee peruspalveluiden turvaamista ja käytännössä mahdollistaa ketterän reagoinnin tilanteissa, joissa vaaditaan nopeita päätöksiä. Pykälän nojalla tehdyt päätökset saanevat aikanaan huomiota myös poliittisessa jälkitarkastelussa. 

Pandemian ennustettua huippua odotellessa voin todeta, että yleistilanne on olosuhteisiin nähden rauhallinen. Organisaatiomme on toiminut poikkeustilanteessa erinomaisesti. Olemme pitäneet valmiussuunnitelmat ajan tasalla, joten niiden pohjalta oli helppo lähteä liikkeelle. Uudenlaista luovuutta ja intoa toimia haasteellisen tilanteen selättämiseksi on selvästi havaittavissa. Yksi mielestäni mielenkiintoinen havainto liittyy saamieni ohjeiden ja neuvojen määrään. Tämä koskee lähinnä kuntalaiskeskustelua, johon osallistuminen on yksi pormestarin keskeisistä tehtävistä. Asiantuntijoiden kuuleminen on tärkeää hyvässä päätöksenteossa, kriisiaikana asiantuntijoiden määrä näyttäisi kasvavan merkittävästi. 

Hieman yllättäen olen tehnyt myös konkreettisen havainnon operatiivisten asioiden hoitamiseen liittyen. Hankalassa tilanteessa on nähtävissä, että pykälistä ja säädöksistä haetaan selkeästi turvaa ja selkänojaa päätöksille. Tämä näkyy tilanteissa, joissa käsitellään vaikeita asioita. Me suomalaiset olemme sääntöorientoituneita, kuten se vanha tarina öisestä kaupungista ja punaisissa valoissa seisovasta jalankulkijasta kertoo. Joskus toivoisi, että maalaisjärki ja tilanteen vakavuus rohkaisisivat meitä suoraviivaisiin ja nopeisiin päätöksiin, yhteisen hyvän niin vaatiessa. Maalaisjärjen käyttö on nyt, jos koskaan, kovin suositeltavaa. Julkisten tai puolijulkisten instanssien arvostelu, etenkin jälkikäteen, on ollut voimakasta. Kun poiketaan totutusta päätöksenteosta, virheitäkin voi syntyä. 

Yksinyrittäjien tukeminen kriisissä on toiminnan keskiössä juuri nyt. Alkumetreillä tuntuu olevan hieman käynnistymisvaikeuksia. Keskustellaan esimerkiksi jakoperusteiden oikeellisuudesta ja harkitaan säännösten säätämistä.

Parhaillaan hallitus miettii miten ja milloin tehtyjä rajoituksia voisi lähteä purkamaan. Kuntien päättäjät yrittävät pysyä vauhdissa mukana alati muuttuvassa tilanteessa. Hallituksen päätöksiin on reagoitava nopeasti, ja aikaa uudelleenjärjestelyihin jää välillä niukasti. En syytä ketään, mutta kunnan päätöksentekijänä esitän toiveen valtiovallan suuntaan. Selkeyttäkää ohjeistuksia ja viestikää tiiviisti eri hallinnonalojen välillä. Epäselvä viestintä hankaloittaa entisestään kuntien jo nyt kimuranttia tilannetta.

Vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluu yli miljoona suomalaista. Noin 870 000 heistä on yli 70-vuotiaita. Eläkeliiton helmikuussa tekemän tutkimuksen mukaan 65 % kotona asuvista iäkkäistä olisi tarvinnut enemmän apua päivittäisiin toimintoihinsa ja lääkehoitonsa toteuttamiseen jo ennen koronaa. Nyt kotona asuvien iäkkäiden selviytyminen vaikeutuu eristäytymisen vuoksi ja lääkehoidon turvallisuus uhkaa vaarantua. Kuntien rooli ikäihmisten auttamisessa on keskeinen, ei pelkästään lakisääteisten palveluiden tuottamiseksi, yhtä lailla toiminnan koordinoimisen on oltava kunnan työlistalla. Pirkkalan kunta on järjestänyt ikäihmisille kauppapalvelun, ja apteekit toimittavat lääkkeitä kotiin. Kunta on lähettänyt kaikille yli 70-vuotiaille pirkkalalaisille ohjekirjeen koronaviruksesta kotiin. Viestimme aktiivisesti myös joka kotiin jaettavassa paikallislehdessä verkkopalvelumme lisäksi, jotta tavoitamme myös ne asukkaat, jotka eivät käytä sähköisiä kanavia. Näen yhteistyön seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa kriittisenä menestystekijänä. Yhteistyön ja toiminnan koordinoinnin saralla riittää silti edelleen paljon kehitettävää. Mielestäni tähän tulee laittaa paukkuja ennen seuraavan kriisin tuloa.

Uusi normaali, siitä puhutaan nyt paljon. Miltä toimintaympäristömme näyttää tämän pandemian jälkeen, kuinka kuntien talous saadaan hallintaan, mikä on lakisääteisten palveluiden kirjo jatkossa? Miten ja missä palvelut tuotetaan, onko esimerkiksi etäopetus osa tulevaisuuden opinpolkua?  Kysymyksiä on lähes loputtomiin, vastauksia tällä hetkellä vähemmän. Tai vastauksen sisältö vaihtelee laajalla skaalalla, vastaajasta riippuen. Mielenkiintoista on seurata eri ikäryhmien suhtautumista vallitsevaan tilanteeseen. Tuntuu, että suuret ikäluokat suhtautuvat rauhallisesti, kuten myös nuorempi väki. Keskellä ikähaitaria on monenlaista ääntä ja mielestäni eniten huolta. 

Kaikesta huolimatta, katsokaamme avoimin ja positiivisin mielin tulevaisuuteen. Tämä pandemia on aikanaan ohi ja meidän kaikkien panosta tarvitaan asioiden palauttamisessa uuteen normaaliin. Aurinkoista kesäkauden odottelua teille kaikille! Tavataan taas, kun se on mahdollista.

Marko Jarva

Yhteistyöterveisin,

Marko Jarva
pormestari, Pirkkalan kunta

 

Kirjoittaja
kehyskunta

Blogissa kehyskuntien päättäjät kirjoittavat ajankohtaisista teemoista.

Kehyskuntaverkosto on 44 kunnan muodostama yhteistyöareena, joka tuo esille kehyskunnille tärkeitä asioita. Verkosto pyrkii kirkastamaan kehyskuntien roolia ja merkitystä niin seudullisella ja kuin kansallisellakin tasolla. Verkoston puheenjohtajana toimii Siilinjärven kunnanhallituksen pj. Erkko Nykänen ja verkoston työvaliokunnan puheenjohtajana kaupunginjohtaja Oskari Auvinen Kangasalta.