kehyskunta

Blogissa kehyskuntien päättäjät kirjoittavat ajankohtaisista teemoista.

Kehyskuntaverkosto on 44 kunnan muodostama yhteistyöareena, joka tuo esille kehyskunnille tärkeitä asioita. Verkosto pyrkii kirkastamaan kehyskuntien roolia ja merkitystä niin seudullisella ja kuin kansallisellakin tasolla. Verkoston puheenjohtajana toimii Siilinjärven kunnanhallituksen pj. Erkko Nykänen ja verkoston työvaliokunnan puheenjohtajana kaupunginjohtaja Oskari Auvinen Kangasalta.

kehyskunta

Tie ja rata, lyhyitä sanoja, suuria merkityksiä. Ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseen rakennettuja. Yhteen nivoutuessaan ne muodostavat järjestelmän, verkoston. Tämä verkosto mahdollistaa liikenteen sujuvuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn joka puolella Suomea. Suomen tieverkoston pituus on 454

kehyskunta

Kunnat ovat joutuneet taloudellisesti ahtaalle ja joutuvat tällä hetkellä suunnittelemaan toimintaa ja taloutta sumuisten tulevaisuudennäkymien keskellä. Monet kunnat ovat onnistuneesti sopeuttaneet talouttaan nopeista toimintaympäristön muutoksista huolimatta. Tasapainoisesta kuntataloudesta ollaan

kehyskunta

Olen ollut pian 20 vuotta kunta-alalla töissä ja joka syksy on ollut tilanne, että erityisesti seuraava vuosi ja tulevat vuodet ovat kunnille taloudellisesti vaikeita. Itseänikin huvittaa, että miten uskottavalta tämä kuntalaisista ja luottamushenkilöistä kuulostaakaan. Perinteitä kunnioittaen ja

kehyskunta

Poikkeusoloista on jo kirjoitettu paljon. Kirjoitan vielä lisää, koska elämme todella poikkeuksellista aikaa. Kirjoitan tätä huhtikuun loppumetreillä, vappu lähestyy. Marssille ei tänä vuonna tarvitse lähteä, vappusimat ja munkit nautitaan kotona. Puheet voidaan pitää etänä ja virtuaalisesti

kehyskunta

Koronavirus on tuonut mukanaan runsaasti huomioon otettavia asioita kuntienkin toimintaan ja kunnallishallintoon. Suomen hallitus on 16.3.2020 antamissa linjauksissaan todennut mm., että rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä

kehyskunta

Elämme poikkeuksellisia aikoja… Aloitukseni kuulostaa varsin kliseiseltä ja lievästi sanottuna suureelliseltakin. Todellisuutta kuitenkin on, että tätä kirjoitettaessa viikolla 13 elämme todella poikkeuksellisia aikoja. Kunnat ovat jo useita viikkoja sitten perustaneet valmiusryhmiä ja käynnistäneet

kehyskunta

Kehyskuntien keskeiset näkökulmat saavutettavuuteen: Saavutettavuus on tärkeää koko kaupunkiseudun elinvoiman ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Tiiviin yhteistyön edistäminen keskuskaupungin kanssa on välttämätöntä liikkumisen sujuvuuden varmistamiseksi. Sitoutuminen ilmastotavoitteiden