Jarkko Lahtisen blogi 11.8.2020

Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat jännittävän toimintakauden kynnyksellä

 

Varhaiskasvatustoiminta on ollut käynnissä koko kesän. Keväällä koulujen siirtyessä pääsääntöisesti etäopetukseen vielä ennen kesälomia, oli varhaiskasvatus avoinna kaikille palvelua tarvitseville lapsille. Esiopetus toteutettiin perheiden toiveesta sekä lähitoimintana että etänä monimuotoisin järjestelyin kotona oleville lapsille.

Erilaiset koronatoimet ja niihin liittyvät ohjeistukset ovat tulleet tutuiksi varhaiskasvatuksen toimijoille ja niiden kanssa on opittu työskentelemään. Toisin kuin ennalta vahvasti ennustettiin, päiväkodit eivät ole osoittautuneet ”koronalingoiksi”. Joitakin tartuntatapauksia on toki uutisoitu myös päiväkodeista, mutta tartunnat ovat kuitenkin saatu päiväkodin ulkopuolelta. Sinällään ikävät mutta tarpeelliset karanteenit ovat toteutettu esimerkillisesti. On hyvä muistaa, että esiopetusta toteutetaan pääosin varhaiskasvatuksen toimintana joko päiväkodeissa tai koulujen tiloissa, joten syksyn toiminnan aloitusta on pystytty suunnittelemaa hyvin ennalta. Moni opettaja on palannut lomalaitumilta jo hyvissä ajoin ennen esiopetuksen alkamista.

Valtakunnalliset ohjeet muuttuvat ja niitä päivitetään jatkuvasti. Kunnissa on oltava hereillä ja toimintavalmiudessa tilanteen muuttuessa. Paikallisia ohjeita on tarpeen mukaan päivitettävä. Toiminnan johtaminen, niin lähijohtamisen kuin koko organisaation osalta on erittäin tärkeässä roolissa. Tiedon selkeä välittäminen ja ohjeiden riittävä läpikäyminen työpaikoilla luo turvaa ja luottamusta toimintaa kohtaan. Esihenkilöiden rauhallisuus ja ymmärrettävä viestintä rauhoittavat ja luovat toimipisteille hyvän ja laadukkaan perustan toteuttaa varhaiskasvusta ja esiopetusta parhaalla mahdollisella tavalla. Virheellisen informaation jakaminen ja jatkuva huolipuhe aiheuttavat turhia pelkotiloja ja sekasortoa. Sitä on vältettävä.

Näin koulujen ja esiopetuksen alkaessa tulee varhaiskasvatukseenkin enemmän lapsia, minkä myötä toimintakäytänteet tulee päivittää ja tarkistaa. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevien suositusten osalta on sovittava paikalliset toimintatavat, jotta työntekijöiden ja lasten turvallisuus on mahdollista taata niin hyvin kuin tässä tilanteessa on mahdollista. Jokaisen on kuitenkin hyvä pitää mielessä kuntakentän kirjavuus: kunnat ja tilanteet eivät ole samanlaisia kaikkialla Suomessa ja eri kuntien osalta toimintatavat voivat vaihdella. Uskon vahvasti kuntien ja varhaiskasvatuksen muiden toimijoiden kykyyn tehdä kaikkensa, että varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukainen varhaiskasvatus toteutuu tilanteessa kuin tilanteessa. Moni lapsihan on esiopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatuksessa.

Valtakunnallisia ohjeistuksia:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana 4.8.2020

OKM, koronavirus ja varautuminen

OPH, varhaiskasvatuksen järjestäminen uudella toimitakaudella

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä @JLtwiitti