Blogi: Jarkko Lahtinen

Varhaiskasvatus  -  kannatteleva voima poikkeusoloissakin

Epidemia tuli ja porhalsi myös Suomeen. Maaliskuun puolivälissä Suomessa tehtiin ratkaisuja ja rajoituksia, joita ei ole oikeastaan kenenkään työuralla vielä koettu. Rajoitukset vaikuttivat myös varhaiskasvatukseen. Lapsilla on tässäkin tilanteessa oikeus saada varhaiskasvatusta riippumatta huoltajien ja vanhempien tilanteesta. Hallitus on kuitenkin antanut vahvan suosituksen pitää lapset kotona, jos se suinkin on mahdollista. Niiden lasten osalta, jotka varhaiskasvatuksessa ovat, tulee palvelu järjestää täysin varhaiskasvatuslain ja -asetuksen määritysten mukaisesti. Toiminta on toteuttava varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja paikallisten suunnitelmien mukaan.

Annettua suositusta on noudatettu erinomaisesti, sillä perheet ovat järjestäneet lapsiensa hoidon pääsääntöisesti muilla tavoin. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston kunnille suunnatun kyselyn perusteella varhaiskasvatuksessa on ollut lapsia hieman yli 20 prosenttia normaalimäärästä. Eri maakuntien välillä lasten määrä on vaihdellut 18-34 prosentin välillä.

Todennäköisesti kunnissa on päiväkoteja, joissa ei välttämättä ole yhtään lasta tai vain muutamia lapsia paikalla. Vastaavasti voi olla myös päiväkoteja, joissa lapsia on paikalla vielä useampia jokaisessa ryhmässä.

Lasten määrä myös perhepäivähoidon saralla on vähentynyt radikaalisti. Poikkeusolojen yhä jatkuessa on kunnissa ollut pakko miettiä toimintatapoja palvelun järjestämisen osalta. Kunnat ovat pyrkineet mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan toimintaa normaalia pienemmissä lapsiryhmissä. Joissakin kunnissa on myös pyritty soveltamaan varhaiskasvatukseen aluehallintoviranomaisen antamaa määräystä, jolla on kielletty julkiset yli kymmenen hengen kokoontumiset. Annettujen ohjeiden mukaisesti määräys ei kuitenkaan koske varhaiskasvatuksen järjestämistä.

On myös syytä korjata virheellinen julkisuudessa levinnyt tieto. Helsingin Sanomissa (10.4.2020) oli virheellisesti kirjoitettu minun sanoneen, että varhaiskasvatuksessa tulisi nyt toimia annetun kokoontumiskiellon mukaisesti. Näin en kuitenkaan puhelinhaastattelussa todennut.

Vaikka monissa kunnissa pyritään toimimaan pienemmissä ryhmissä opetus- ja kulttuuriministeriön antaman suosituksen mukaisesti, mitään velvoitetta varhaiskasvatuslakia ja -asetusta tiukempiin ryhmäkokoihin ei toistaiseksi ole. Kunnissa on myös joiltakin osin jouduttu yhdistelemään päiväkoteja ja keskittämään toimintaa, jotta voidaan taata turvallinen ja laadukas palvelu kaikille lapsille. Palvelun järjestämisessä on huomioitava tavanomaista tehokkaampi siivous ja hygienia sekä ruokailujen tarkoituksenmukainen toteutus. Työntekijöitä on myös väliaikaisesti siirretty toisiin tehtäviin. 

Asiakasmaksujen osalta iso osa kunnista on päättänyt tai pohtii maksujen hyvittämistä poissaolevien lasten osalta. Valtio suosittelee maksuhyvityksiä, vaikka kompensaatiota ei sen osalta ollakaan vastineeksi toistaiseksi tarjottu. Toimintatavat mahdollisissa maksuhyvityksissä ovat kuntakohtaisia.

Joissakin kunnissa hyvitetään kaikki yksittäisten päivienkin poissalot, toisissa hyvitetään pidemmät yhtäjaksoiset poissaolot. On myös kuntia, joissa toistaiseksi maksuja ei hyvitetä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa määriteltyjä toimintatapoja laajemmin. On myös syytä todeta, että monet yksityiset palveluntuottajat eivät peri asiakkailtaan omavastuuosuuksia ja toimivat tässä suhteessa kuntien linjausten mukaisesti. Palveluntuottajien osalta asia ei ole kuitenkaan yksinkertainen ja monille palveluntuottajille tilanne on hankala.

Kuntien perimät asiakasmaksut kattavat keskimäärin 12-15 % varhaiskasvatuksen järjestämisen kustannuksista. Koska lapsista suurin osa on poissa, voivat asiakasmaksutuottomenetykset tämän vuoden osalta olla kaikkiaan jopa yli 30 miljoonaa euroa. Mikäli kunnat eivät saa riittävää tukea tai ryhdy muihin toimenpiteisiin, on tämäkin summa katettava muilla tavoin. Maksuhyvityksistä päättäminen ei siis ole aivan yksinkertaista. Joissakin kunnissa joudutaan myös pohtimaan lomautuksia.  

Kaikista haasteista huolimatta varhaiskasvatuksen henkilöstö on tehnyt upeaa työtä ja paikalla olevat lapset saavat laadukasta varhaiskasvatusta päivittäin. Varhaiskasvatusta ei voi toteuttaa etänä ja suurin osa työntekijöistä on paikalla joka päivä, poikkeusolosuhteista huolimatta. On ymmärrettävää, että oma tilanne saattaa pelottaa. Kunnissa onkin hyvä pitää mielessä varhaiskasvatushenkilöstön tukeminen ja riittävistä suojaamistoimenpiteistä huolehtiminen. Kunnat ovat myös nopealla aikataululla ideoineet erilaisia toimintatapoja esimerkiksi varhaiskasvatuksesta poissaolevien perheiden yhteydenpitoon. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tukea tarvitseviin lapsiin.

Toivotan kaikille voimia vaativaan työhönne.

 

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä @JLtwiitti

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!