Jarkko Lahtisen blogi 28.5.2020

Varhaiskasvatusta järjestetään myös kesäaikana

Loppukevään puhuttavin aihe on ollut perusopetuksen turvallinen palaaminen lähiopetukseen. Koululaiset kirmaavat pian kesälomille, jonka myötä ryhmäytymiset, kokoontumiset ja turvallisuus siirtyvät koko päivän osalta enemmän huoltajien vastuulle. Sen sijaan varhaiskasvatuksessa toiminta jatkuu yhä ja lapset voivat osallistua palveluun niin halutessaan.

Ohjeiden mukaa­n lasten tulisi olla samoissa ryhmissä saman henkilöstön kanssa, eikä ryhmiä olisi nyt syytä yhdistellä. Erityisesti aikuisten tulisi välttää keskinäistä kontaktia varsinkin lasten tuomisen ja hakemisen yhteydessä.

Siivousta ja siihen liittyvää toimintaa on hoidettava edelleen tehostetusti. Huolellinen käsienpesu tulee pitää mielessä aina, kun se on mahdollista ja tarpeellista. Kontaktien minimoimiseksi ulkoilun määrää olisi hyvä lisätä. Suotavaa olisi myös antaa henkilöstölle mahdollisuus kesäajan lomailuun ja rentoutumiseen, sillä on todennäköistä, että lapsia on jälleen kesän jälkeen enemmän paikalla, jolleivat poikkeusolosuhteet jatku tai tilanne pahene. Henkilöstön tulisi olla virkeää ja levännyttä, jotta uusi toimintakausi päästään polkaisemaan käyntiin ilman suurempia vaikeuksia.

Varhaiskasvatuksen järjestäjien kesätoimenpiteet ovat aiheuttaneet kiivasta keskustelua hätäisimpien keskuudessa myös sosiaalisessa mediassa. On ymmärrettävä, miten paljon huomioitavia asioita ja jatkuvasti muuttuvia tilanteita liittyy varhaiskasvatuksen kesätoiminnan järjestämiseen tässä ainutkertaisessa koronavirustilanteessa. Kaikille palvelujen järjestäjille on annettu samat valtakunnalliset ohjeet, joiden noudattamista seurataan tarkasti.

On hyvä muistaa, että tarkemmat ratkaisut tehdään jokaisessa kunnassa paikallisiin lähtökohtiin peilaten. Onhan tilanne eri kunnissa tämän pandemian osalta hyvinkin erilainen. Tätä kirjoitettaessa ei ole havaittavissa syytä valtavaan paniikkiin tai pelkoon. Kunnissa on tehty monia hyviä ja tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä, jotta laadukas varhaiskasvatus toteutuu myös kesäaikana.

Koronatilanteessa lasten määrän arvioiminen kesäajaksi on vaikeaa. Määrää on toki kartoitettu, mutta tarpeen arvioimiseen liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Hallitus tekee mahdollisia ratkaisuja eri rajoitustoimien osalta varmasti vielä kesäkuussakin. Nämä voivat vaikuttaa lapsien varhaiskasvatukseen osallistumiseen.

Koska varhaiskasvatuksen mitoituksia on noudatettava myös kesäaikana, on riittävän henkilöstömäärän arvioiminen edellä mainittua taustaa vasten haastavaa. Asialla on myös merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, vaikka rahasta ja lasten palvelusta voikin olla vaikea puhua ääneen.

Kaiken lisäksi Suomessa toimivan ison yksityisen varhaiskasvatuksen toteuttajan toiminta on ajautunut kriisiin. Kysymys siitä miten toiminta jatkuu eri kunnissa, on vielä avoinna. Tämä koskee yli 60 kuntaa. Asioilla on kuitenkin tapana järjestyä, joten vanhemmat voivat olla rauhallisin mielin. Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatus kaikissa tilanteissa. Voi olla, että haluamaansa varhaiskasvatuspaikkaa ei välttämättä saa sieltä, mistä toivoo, mutta paikka järjestyy kyllä.

Kokonaisuutena varhaiskasvatusta on järjestetty erittäin hyvin tänä poikkeuksellisena aikana ja luotan siihen, että kesäajan toimintakin tapahtuu laadukkaasti. Ennen kuin vääräleuat nostavat epäkohtia esille, mainittakoon, että yksittäisiä virheitä varmasti sattuu, mutta ne korjataan kyllä. On siis paikallaan kiittää kaikkia varhaiskasvatuksen työntekijöitä, niin lasten kanssa toimivia kuin hallinnossakin työtään tekeviä. Suomalainen varhaiskasvatushenkilöstö on huippuporukka!

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä @JLtwiitti