Ulla Karvo 4.12.2020

Ylätason päätökset vaikuttavat paikallisesti

Maailmalla tapahtuu! Varsin vähälle huomiolle Euroopassa on jäänyt Aasian monenkeskinen kauppasopimus, joka saatiin aikaiseksi lähes kymmenen vuotta kestäneiden neuvotteluiden jälkeen. Sopimus kattaa noin kolmanneksen maailmasta kansantaloudella mitattuna. Kiinalla on alueella vahva asema, joka varmasti vahvistuu sopimuksen myötä. Mitä Aasian tiivistyvä yhteistyö tulee merkitsemään länsimaiden talouksiin jää nähtäväksi, mutta kehitystä ei pidä seurata toimettomana.

Aasian aktiivisuuteen voidaan ehkä osaltaan vastata EU:n strategisen autonomian kehittämisellä. EU:lla on halua lisätä omavaraisuuttaan ja riippumattomuuttaan muusta maailmasta ilman, että puhutaan protektionismista. Viime vuosina on noussut esille muun muassa energia- ja puolustusomavaraisuus. Pandemian myötä on painotettu omavaraisuutta strategisten tarvikkeiden ja lääketeollisuuden suhteen. EU:n strategisen autonomian konkretia olisi hyvä kytkeä komission kaksi vuotiseen ”Tulevaisuus konferenssi” - prosessiin. Prosessin oli tarkoitus alkaa jo viime keväänä, mutta pandemian vuoksi aloitusta on siirretty. Saksa on EU-puheenjohtajamaana ollut ajamassa hanketta viimein eteenpäin.

Maailmalla siis tapahtuu! USA:n vaalit ovat takana päin, mutta vallanvaihto on vielä edessä. Istuvan presidentin vallasta luopumisen tuska on ollut ulkopuolelta katsottuna käsittämätöntä. Se ei kuitenkaan ole ollut käsittämätöntä hänen kannattajilleen. Jo paljon ennen vaaleja alkanut puolitotuuksien syytäminen on kulminoitunut täydelliseen disinformaatioon, joka on löytänyt kaikupohjaa uskollisissa tukijoissa. Kansa on jakautunut ja kaikilla on oma totuutensa. Demokratia on häviäjän roolissa!

Sinänsä USA:n tapahtumat eivät pitäisi olla niinkään käsittämättömiä Euroopassa, mutta kauempaa on helpompi arvostella muita. Meillä on ihan omat demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät ongelmamme. EU:ssa käydään kovaa vääntöä tulevien vuosien rahoituksesta ja elvyttämiseen liittyvästä paketista. Näihin rahoihin liitetyn oikeusvaltioperiaatteen vuoksi, ovat Unkari ja Puola nousseet vastustamaan koko pakettia ja uhkaavat kansallisten parlamenttiensa kautta kaataa jo sovitut kuviot. Tilanne on kriisiytynyt ja neuvottelut on jätetty nyt puheenjohtajamaa Saksan vedettäviksi.  Joulukuun huippukokoukseen pitäisi saada valmista aikaan ilman kasvojen menetyksiä!

Toinen keskeneräinen iso EU-asia on tietenkin Brexit. Siirtymäkausi loppuu vuoden vaihteessa. Monta vuotta on neuvotteluihin ollut aikaa, mutta loppusuoralla pöydällä on ollut vielä hankalia asioita. Sopimuksen syntyminen on kaikkien etu.

Sekä rahoituspaketti- että Brexit -neuvotteluiden on sanottu heiluttavan koko unionia. On puhuttu kriisistä ja EU:n kyvyttömyydestä päätöksentekoon - jälleen kerran. Harmillista on, että kunta- ja aluetaso on kärsijän roolissa muun muassa elpymispaketin viivästyessä ja lisäksi Unkarin ja Puolan paikallistaso kärsii omien maidensa politiikan seuraamuksista. Tapahtumat eivät tuo mitenkään uskottavaa kuvaa koko unionin toiminnasta, mutta ennenkin on selvitty vaikeista paikoista. Nytkin olisi muistettava, että yhtenäisyys on meidän vahvuutemme näinä epävakaina aikoina.

Pandemian toinen aalto ravisuttaa koko maailmaa ja etenkin Eurooppaa. Tartunnat ovat lisääntyneet lähes kevään lukemiin ja talousennusteet näyttävät huolestuttavilta.  Monissa EU-maissa paikallisen tason taloudet ovat syvissä vaikeuksissa.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta valoa tilanteeseen tuo koronarokotteen edistyminen. Huolestuttavaa on kuitenkin ihmisten asenteet rokotusta kohtaan. Kyselytutkimuksen mukaan etenkin Ranskassa ja Espanjassa rokotevastaisuus on vahvaa. Saksassa niukasti yli puolet suhtautuu positiivisesti rokotuksen ottamiseen. Rokotusvastaisuutta lietsotaan sosiaalisen median kanavilla dis-informaatiolla. Rokotteen kehittämisvaiheessa ei ole havaittu vakavia sivuvaikutuksia ja toivoa sopii, että rokote otetaan vastaan ratkaisuna tähän tukalaan tilanteeseen.

Joulua kohti olemme menossa, vaikka traditionaalinen lomakausi tuskin toteutuu tänä vuonna. Toivottavasti monia päätöksiä saadaan maaliin ennen ansaittua taukoa. Monet turhatkin ongelmat tuntuivat suurilta ennen koronaa, ja jos jotain hyvää tästä on seurannut, niin ihan pikkuasioista ei viitsi enää valittaa.

Ulla Karvo

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on EU-asioiden päällikkö Kuntaliitossa.